Preiskovalno – forenzično računovodstvo

06. 2. 2020

Preiskovalno–forenzično računovodstvo

Z zadnjo gospodarsko krizo, kjer so se bistveno spremenile gospodarske in družbene razmere, so na dan privreli vsi znaki slabe poslovne kulture, kar je razvidno iz občutnega povečanja nedovoljenih dejanj v gospodarski dejavnosti. Pomembno vlogo pri izvedbi teh dejanj ima tudi računovodska dejavnost. Taka dejanja je treba preprečevati, odkrivati, preiskovati ...
Samo za aktivne naročnike
06. 2. 2020

Prevare in napake v računovodskih izkazih in poročilih

Znanje s področja računovodstva, financ, podjetništva in prava je osnova za ugotovitev prevar v računovodskih izkazih in poročilih. V objavljenih poročilih se pojavljajo različni načini prevar in zavajanj uporabnikov, ki jih nekateri uporabniki zaznajo in drugi ne. Najpogostejše prevare v računovodskih izkazih v: prirejanju in spreminjanju računovodskih evidenc, napačnem prikazovanjem ...
Samo za aktivne naročnike
06. 2. 2020

Kreativno računovodstvo

Kreativno računovodstvo je tisti del ali vidik računovodenja in računovodskega poročanja, ki obravnava sporne oblike strokovnega ravnanja izvajalcev računovodskih del. Gre za strokovne moralno oporečne oblike ravnanja računovodje, ki z računovodskim znanjem in veščinami priredi računovodske podatke in poročila in tako lahko prikrije dejanske dogodke, procese ali stanja ter poslovne ...
Samo za aktivne naročnike
s