Obračun plače

29. 2. 2024

Podatki za obračun plače za februar 2024 - izplačilo marec 2024

Število delovnih dni v februarju je 20. Število praznikov z nadomestilom plače je 1. Fond ur je 168.Povprečna mesečna bruto plača (za december) 2023 : 2.348,32 evrov.Povprečna bruto plača za zadnje trimesečno (zadnji podatek za oktober-december) 2023: 2.328,74 evrov.Minimalna plača za leto 2024 je ...
28. 2. 2024

Povprečna mesečna plača za 2023

Povprečna mesečna bruto plača za leto 2023 je znašala 2.220,95 EUR in je bila višja od plače za leto prej.Na mesečni ravni plača višja v javnem in nižja v zasebnem sektorjuPovprečna bruto plača za december 2023 je znašala 2.348,32 EUR. Od plače za november ...
28. 2. 2024

Osnove za plačilo ter zneski prispevkov za socialno varnost

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - FEBRUAR 2024   Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - FEBRUAR 2024 Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR Prehodni davčni podračun Referenca 60 % PP** 3,5 PP*** 1.332,57 7.773,33 2.220,95 Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 206,55 1.204,87 ...
07. 2. 2024

Višja minimalna urna postavka za delo upokojencev od 1. 3. 2024

Prihodnji mesec se bo zvišala najnižja bruto urna postavka za delo upokojencev. Za opravljeno začasno ali občasno delo jim delodajalci od 1. marca ne bodo smeli plačati manj kot 7,21 evra, obseg njihovega dohodka pa v seštevku v koledarskem letu 2024 ne bo smel preseči 10.781,07 evra ...
24. 1. 2024

Minimalna plača za delo, opravljeno po 1. januarju 2024, znaša 1.253,90 evra

V skladu z Zakonom o minimalni plači (ZminP) se minimalna plača enkrat letno uskladi najmanj z rastjo cen življenjskih potrebščin. Za uskladitev se uporabi uradni podatek Statističnega urada Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta, ki je lani znašala 4,2 ...
12. 1. 2024

Podjetniki in podjetja, ne pozabite na obračun novega obveznega zdravstvenega prispevka (OZP)

Za obdobje od januar 2024 dalje bodo zavezanci za obračun obveznih prispevkov za zdravstveno zavarovanje prvič obračunali tudi novi obvezni zdravstveni prispevek –(OZP), ki je določen v fiksnem mesečnem znesku 35 evrov.Prehodni račun in sklic za plačilo OZP je enak kot za druge prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje:SI56 ...
05. 1. 2024

Podatki za obračun plače za december 2023 - izplačilo januar 2024

Število delovnih dni v decembru je 19. Število praznikov z nadomestilom plače je 2. Fond ur je 152.Povprečna mesečna bruto plača (za oktober) 2023 : 2.210,78 evrov.Povprečna bruto plača za zadnje trimesečno (zadnji podatek za avgust-oktober) 2023: 2.202,43 evrov.Minimalna plača za leto 2023 je ...
12. 10. 2023

Uvedba elektronskega potrdila o darovanju krvi s 1. 1. 2024

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod RS za transfuzijsko medicino zaradi odprave administrativnih ovir načrtujeta informacijsko rešitev, elektronsko Potrdilo o odsotnosti z dela zaradi darovanja krvi, krvnih pripravkov oziroma krvotvornih matičnih celic. ePotrdilo o darovanju krvi oziroma ePODK bo nadomestilo papirna potrdila, ki so jih do sedaj izdajali izvajalci ...
12. 9. 2023

Izpolnjevanje REK obrazcev za izplačila na podlagi novele Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč – ZOPNN-F ter Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 – ZIUOPZP

I. Po določbah ZOPNN-F bodo delodajalci lahko koristili naslednja ukrepa pomoči:Začasni ukrep povračila izplačanih nadomestil plač delavcem zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče. Več o tem na spletni strani ZRSZZačasni ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. Več o ...
02. 8. 2023

Podatki za obračun plače za julij 2023

Avtor: Forum Media
Število delovnih dni v februarju je 21. Število praznikov z nadomestilom plače je 0. Fond ur je 168.Povprečna mesečna bruto plača (za maj) 2023 : 2.208,15 evrov.Povprečna bruto plača za zadnje trimesečno (zadnji podatek za marec-maj) 2023: 2.193,90 evrov.Minimalna plača za leto 2023 je ...
s