Obračun plače

12. 10. 2023

Uvedba elektronskega potrdila o darovanju krvi s 1. 1. 2024

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod RS za transfuzijsko medicino zaradi odprave administrativnih ovir načrtujeta informacijsko rešitev, elektronsko Potrdilo o odsotnosti z dela zaradi darovanja krvi, krvnih pripravkov oziroma krvotvornih matičnih celic. ePotrdilo o darovanju krvi oziroma ePODK bo nadomestilo papirna potrdila, ki so jih do sedaj izdajali izvajalci ...
12. 9. 2023

Izpolnjevanje REK obrazcev za izplačila na podlagi novele Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč – ZOPNN-F ter Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 – ZIUOPZP

I. Po določbah ZOPNN-F bodo delodajalci lahko koristili naslednja ukrepa pomoči:Začasni ukrep povračila izplačanih nadomestil plač delavcem zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče. Več o tem na spletni strani ZRSZZačasni ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. Več o ...
02. 8. 2023

Podatki za obračun plače za julij 2023

Avtor: Forum Media
Število delovnih dni v februarju je 21. Število praznikov z nadomestilom plače je 0. Fond ur je 168.Povprečna mesečna bruto plača (za maj) 2023 : 2.208,15 evrov.Povprečna bruto plača za zadnje trimesečno (zadnji podatek za marec-maj) 2023: 2.193,90 evrov.Minimalna plača za leto 2023 je ...
21. 6. 2023

Primer obračuna plače – uporaba 45.a člena ZDoh-2:

Izračun je narejen ob predpostavki, da so izpolnjeni vsi pogoji iz 45.a člena ZDoh-2 in da delavec (rezident Slovenije) ni zavezan za plačilo dohodnine in prispevkov za socialno varnost v državi, kamor je napoten na začasno delo v tujini. Izplačilo za januar 2023 *Bruto plača za enaka dela v ...
Samo za aktivne naročnike
19. 4. 2023

Povračila stroškov dela od doma

Povračila stroškov dela od doma   Delodajalci morajo ugotoviti ustreznost delovnih razmer na domu. Odločitve so prepuščene delodajalcem, ki se morajo ravnati glede na vrsto delovnih nalog, ki jih bo zaposlen izvajal na svojem delovnem mestu od doma, ter kakšne morajo biti zapisane usmeritve v pogodbi o zaposlitvi in poslovnih ...
Samo za aktivne naročnike
16. 3. 2023

Sklep o usklajenih zneskih vajeniških nagrad, veljavni od 1. marca 2023

V Uradnem listu št. 28/23 z dne 3. 3. 2023 je bil objavljen nov Sklep o usklajenih zneskih vajeniških nagrad.Te se spremenijo s 1. marcem 2023, in sicer:za 1. letnik 291,48 eura,za 2. letnik 349,78 eura,za 3. letnik 466,37 eura.Besedilo sklepa ...
14. 3. 2023

S K L E P o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja

Na podlagi prvega odstavka 143. člena v zvezi s četrtim odstavkom 186. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 27. februarja 2023 sprejel   S K L E ...
07. 3. 2023

Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji

Na podlagi drugega odstavka 30. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo) minister za finance objavlja POVPREČNO LETNO STOPNJO davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji Povprečna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo ...
06. 3. 2023

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju

2. 3. 2023 11:50 | Prispevki za socialno varnostZa izplačila od 1. 3. 2023 do 28. 2. 2024 znaša najnižja osnova za plačilo prispevkov 1.214,35 eur.Najnižjo osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost določa četrti odstavek 144. člena ZPIZ-2. Za izplačila od 1. 1. do vključno ...
s