Mednarodni standardi računovodskega poročanja (MSRP)

30. 9. 2016

Mednarodni standardi računovodskega poročanja (MSRP)

Družbe, katerih vrednostni papirji so uvrščeni na katerega od organiziranih trgov vrednostnih papirjev v državah članicah Evropske unije in so zavezane k konsolidaciji, morajo sestaviti letno poročilo v skladu MSRP. Za MRS lahko rečemo, da so namenjeni zbliževanju računovodskih načel, ki jih uporabljajo poslovni sistemi in druge organizacije pri računovodskem ...
Samo za aktivne naročnike
s