Davčni vidik vodenja evidenc na kmetijah

30. 9. 2016

Davčni vidik vodenja evidenc na kmetijah

Osnovno predpisano pravilo ugotavljanja davčne osnove je, da se dobiček ugotovi kot razlika med prihodki in odhodki, ki nastanejo v davčnem letu, ki je enako koledarskemu letu.
Samo za aktivne naročnike
20. 1. 2016

Tuji kmetje

Tujim kmetom, ki prodajajo svoje kmetijske pridelke slovenskim zavezancem za DDV, se ni treba registrirati za davčnega zavezanca v Sloveniji, saj plačujejo dajatve po načelu katastrskega dohodka , enako kot to plačujejo slovenski kmetje.
Samo za aktivne naročnike
20. 1. 2016

Davčni zavezanci za davek na dodano vrednost

Med davčne zavezance sodijo: – kmetje, ki imajo v zadnjem koledarskem letu v okviru kmečkega gospodinjstva več kot 7.500 evrov katastrskega dohodka in jim ID-številko za DDV po uradni dolžnosti izda davčni organ in ne morejo dobiti dovoljenja za pavšalno nadomestilo,
Samo za aktivne naročnike
20. 1. 2016

Katastrski dohodek

Prodaja se lahko v takšnih količinah, ki jih kmet pridela sam na svojem kmetijskem gospodarstvu. Ni določenega limita, saj morajo biti vsi pridelki last kmeta in kmet ni prodajalec.
Samo za aktivne naročnike
s