Najemi

01. 6. 2020

Poslovni in finančni najemi ter pravica do uporabe dolgoročnih sredstev

Poslovni prostor, ki ga vzamemo v najem za sedem let, bomo pravico do uporabe amortizirali v sedmih letih.
26. 1. 2016

Finančni najem

Družba Zajček d. d. želi razširiti svojo proizvodnjo, zato potrebuje stroje, s katerimi bodo lahko proizvajali več in boljše izdelke za trg. Družba nima dovolj denarnih sredstev, zato se odloči in kupi stroje na finančni najem pri podjetju, ki se ukvarja z oddajanjem opreme v najem. To podjetje pa kupi ...
Samo za aktivne naročnike
26. 1. 2016

Prodaja in povratni poslovni najem

Družba Zajček d. d. je kupila opremo v vrednosti 80.000 € brez vključenega 22-odstotnega DDV, prodajalec jim je ob nakupu nudil 15 % popust. Opremo jim je zaradi likvidnostnih težav prodal in jo vzel nazaj v triletni poslovni najem. Prodajna vrednost, ki je enaka pošteni vrednosti opreme, je 80.000 € brez ...
Samo za aktivne naročnike
26. 1. 2016

Poslovni najem

Družba Vihar d. o. o. je pri družbi Zajček d. d. najela za 3 leta opremo, katere pričakovana doba koristnosti je 6 let. Nabavna vrednost opreme pri družbi Zajček d. d. je 60.000 € brez vključenega 22-odstotnega DDV. Najemnik prejme račun za plačilo najemnine po najemni pogodbi za eno leto ...
Samo za aktivne naročnike
s