Najemi

06. 2. 2024

Primeri nakupa in najema neopredmetenih OS

Organizacija je kupila licenco v vrednosti 120.000 evrov brez 22-odstotnega davka na dodano vrednost. Organizacija je licenco plačala v 30-dnevnem valutnem roku. Licenco bo uporabljala 5 let. Kaj pomenita računovodski in davčni vidik? Zap. št. Kategorija Konto Debet Kredit 1 Prejem računa za dolgoročno licenco         ...
Samo za aktivne naročnike
06. 2. 2024

Primeri najema opredmetenih OS

Mikro organizacija je najela poslovne prostore za obdobje 5 let. Letna najemnina je 10.000 evrov brez 22-odstotnega DDV. Vrednost adaptacije je 8.000 evrov brez 22-odstotnega DDV. V najemni pogodbi je dogovor o adaptaciji, ki naj bi jo opravil najemnik, z njo pa se strinja lastnik. Kakšna sta računovodski ...
Samo za aktivne naročnike
01. 6. 2020

Poslovni in finančni najemi ter pravica do uporabe dolgoročnih sredstev

Poslovni prostor, ki ga vzamemo v najem za sedem let, bomo pravico do uporabe amortizirali v sedmih letih.
26. 1. 2016

Finančni najem

Družba Zajček d. d. želi razširiti svojo proizvodnjo, zato potrebuje stroje, s katerimi bodo lahko proizvajali več in boljše izdelke za trg. Družba nima dovolj denarnih sredstev, zato se odloči in kupi stroje na finančni najem pri podjetju, ki se ukvarja z oddajanjem opreme v najem. To podjetje pa kupi ...
Samo za aktivne naročnike
26. 1. 2016

Prodaja in povratni poslovni najem

Družba Zajček d. d. je kupila opremo v vrednosti 80.000 € brez vključenega 22-odstotnega DDV, prodajalec jim je ob nakupu nudil 15 % popust. Opremo jim je zaradi likvidnostnih težav prodal in jo vzel nazaj v triletni poslovni najem. Prodajna vrednost, ki je enaka pošteni vrednosti opreme, je 80.000 € brez ...
Samo za aktivne naročnike
26. 1. 2016

Poslovni najem

Družba Vihar d. o. o. je pri družbi Zajček d. d. najela za 3 leta opremo, katere pričakovana doba koristnosti je 6 let. Nabavna vrednost opreme pri družbi Zajček d. d. je 60.000 € brez vključenega 22-odstotnega DDV. Najemnik prejme račun za plačilo najemnine po najemni pogodbi za eno leto ...
Samo za aktivne naročnike
s