Računovodski kazalniki

25. 10. 2021

Izračun EVA

Vsebinska prilagoditev bilance stanja in izkaza poslovnega izida je potrebna iz razloga, da se podatki približajo denarnim tokovom oziroma pravemu ekonomskemu izidu poslovanja organizacije.
Samo za aktivne naročnike
25. 10. 2021

Ekonomska dodana vrednost (EVA)

Ko ugotavljamo uspešnost organizacije, je ena glavnih nalog pravilna opredelitev ciljev organizacije, ki morajo biti jasno in merljivo zastavljeni
Samo za aktivne naročnike
25. 10. 2021

Dodana vrednost

Pojem dodana vrednost je razlika med nabavno ceno osnovnih materialov ali storitev ter prodajno ceno končnega izdelka, blaga ali storitve. Če smo nekoliko natančnejši, je dodana vrednost seštevek bruto plač, nadomestil in drugih osebnih prejemkov zaposlenih v organizaciji, davki, amortizacije in dobička, ki ostane organizaciji.
Samo za aktivne naročnike
s