Video seminarji

20. 9. 2021

Povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja v javnem sektorju v letu 2021

VsebinaUreditev povračil stroškov in drugih prejemkov v ZUJF in v aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (veljavnost za javne uslužbence in funkcionarje)Pregled povračil stroškov in drugih prejemkov ter predstavitev posameznih višin in pogojev za izplačevanje:regresa za prehranopovračilo stroškov prevoza na delo in z delapovračila ...
Samo za aktivne naročnike:
20. 9. 2021

Šola v naravi – finančni vidik

VsebinaPravna podlaga za organizacijo in izvajanje šole v naravi ter izračun cene ter prispevka učenca (Zakon o osnovni šoli, Pravilnik o financiranju šole v naravi)Obvezna šola v naravi kot del predmetnika OŠ in kot nadstandardna storitev – kdaj šola dobi povrnjena sredstva z MIZŠOrganizacija in dolžnost obveščanja staršev ...
Samo za aktivne naročnike:
20. 9. 2021

Spremembe na področju povračil stroškov in drugih prejemkov v povezavi z odpravo varčevalnih ukrepov

VsebinaPredstavitev vsebine dogovoraPregled aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicevIzplačilni dan in regres za letni dopust za leto 2021Predstavitev povračil stroškov in spremenjene ureditve, in sicer:Regres za prehranoPovračilo stroškov prevoza na delo in z delaDnevnice za službeno potovanje v državiKilometrina za uporabo ...
Samo za aktivne naročnike:
05. 7. 2021

Gradbeništvo – računovodske in davčne posebnosti

Gradbena dejavnost je specifično področje z vidika računovodskega spremljanja prihodkov, stroškov, zalog, inventurnih popisov in določanja stopnje dokončanosti gradbenih projektov. Posebnost gradbene dejavnosti je ravno v naravi dela, saj se posli sklepajo za daljše obdobje (tudi nad enim letom) in računovodsko-obračunsko obdobje se razlikuje od pogodbenega računovodsko-davčnega obdobja. Pri obračunu ...
Samo za aktivne naročnike:
09. 6. 2021

Posebnosti zaposlovanja v vzgoji in izobraževanju

Zaradi posebnosti delovanja v vzgoji in izobraževanju, kar je povezano tudi s posebnostmi pri zaposlovanju, se odgovorni soočate z dilemami in vprašanji glede pravilnosti postopkov. Sprašujete se, ali ste vse postopke sklenitve ali prekinitve pogodbe o zaposlitvi izpeljali pravilno in v skladu z delovnopravno zakonodajo, kolektivno pogodbo ter ZOFVI.Zaradi ...
Samo za aktivne naročnike:
31. 5. 2021

DDV novosti pri spletni prodaji po 1. 7. 2021

1.7.2021 začnejo veljati spremembe na področju DDV, ki bodo imele vpliv na transakcije, ki jih davčni zavezanci opravljajo za končne kupce iz EU in obsegajo tako opravljanje storitev, kakor tudi dobave blaga.
Samo za aktivne naročnike:
21. 4. 2021

Kako zavarovati terjatve in obveznosti – Instrumenti zavarovanja

Vsak posel prinese tudi tveganje, da nam kupec blaga ali storitve ne bo plačal pravočasno ali sploh ne. Ker pa je naše poslovanje v največji meri odvisno od prejetih plačil za prodano blago ali opravljene storitve, je na mestu vprašanje, kaj naj storimo, da bodo naše terjatve na eni in ...
Samo za aktivne naročnike:
08. 3. 2021

Varstvo osebnih podatkov v računovodstvu s poudarkom na obračunu plač

General data protection regulation ali na kratko GDPR je uredba, ki celovito ureja področje upravljanja in obdelave osebnih podatkov s poudarkom na varnosti in sledljivosti upravljanja in obdelave osebnih podatkov. Cilj uvedbe GDPR je bil sistemsko urediti področje upravljanja in obdelave osebnih podatkov tako znotraj kot tudi zunaj meja Evropske ...
Samo za aktivne naročnike:
08. 3. 2021

Priprave na davčni obračun 2020 za javni sektor

Na seminarju predavateljica mag. Brigita Osojnik obravnava usmeritve in navodila za pravilno pripravo davčnega obračuna za leto 2020.Vsebina:Splošno o davčnem obračunu DDPOPosebnosti davčnega obračuna glede na Pravilnik o pridobitni in nepridobitni dejavnosti za javni sektorPosebnosti popravkov prihodkov in odhodkov v JSDavčno priznani prihodki in odhodki ...
Samo za aktivne naročnike:
08. 3. 2021

Delovna razmerja, plače in drugi stroški dela v javnem sektorju v 2021

Pri urejanju delovnih razmerij, določanju in obračunu plač ter pri izplačevanju povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja bo treba v letu 2021 upoštevati tudi vse spremembe, ki so bile uveljavljene v letu 2020. Zakonito in pravilno urejanje delovnih razmerij ter izplačevanje plač in drugih stroškov je namreč temelj ...
Samo za aktivne naročnike:
28. 1. 2021

DDV in odbitni delež

Odbitnega deleža nimajo samo proračunski uporabniki ter banke in zavarovalnice. Kaj hitro se neka oblika deleža pojavlja tudi pri drugih. Najbolj pogost primer so razni avto-servisni centri, kjer opravljajo poleg obdavčljivega servisa še oproščen promet (zavarovanje) in neobdavčljiv promet (registracija). Pogosto neko obliko deleža uporabljajo tudi družbe, ki oddajajo nepremičnine ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 1. 2021

DDV pri dobavi in montaži blaga

V okviru seminarja bomo obdelali pisarniška pravila, pravila vpisovanja, kakšni naj bodo računi … torej vse, kar je povezano z administracijo. Da ne bomo samo pisarniško in papirnato usmerjeni, bo glavni poudarek seminarja na razumevanju vsebine. Vsebino bomo razložili na način, kot ga vidi komercialist, in ga pretvorili v jezik, ki ...
Samo za aktivne naročnike:
16. 12. 2020

Zaposlovanje tujcev in davčna obravnava napotenih delavcev

Za zaposlitev tujca ali za napotitev na delo v tujino je treba upoštevati zakonodajo. Kako delati prav in se izogniti napakam?Se pri svojem delu ukvarjajte z zaposlovanjem tujcev in urejanjem potrebne dokumentacije?Zaposlujete delavce iz BiH, Srbije in drugih tretjih držav?Pošiljate delavce na delo v Avstrijo, Nemčijo in ...
Samo za aktivne naročnike:
05. 11. 2020

Transferne cene – prakse na področju poslovanja med povezanimi osebami

Ko pri poslovanju s povezanimi osebami oblikujete transferne cene se soočate s vprašanjem, kako postaviti pravila za oblikovanje transfernih cen znotraj skupine, da se bodo dosegali tudi zastavljeni poslovni cilji.Oblikovane transferne cene, posebej pri transakcijah s tujimi povezanimi osebami, pa postanejo pomembno davčno vprašanje. Poslovanje med povezanimi osebami je ...
Samo za aktivne naročnike:
05. 11. 2020

Odgovori na vprašanja: Vpliv petega korona paketa na javni sektor

Zaradi okužb in širjenja virusa COVID-19, kar vpliva tudi na izvajanje javnih storitev in na status zaposlenih oziroma na možnosti opravljanja dela je Državni zbor sprejel Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (s kratico ZZUOOP). Zakon vsebuje začasne ukrepe tako za  gospodarstvo kot tudi za javni ...
Samo za aktivne naročnike:
01. 10. 2020

Izplačevanje redne delovne uspešnosti javnim uslužbencem v letu 2020

Po več letni zamrznitvi izplačevanja redne delovne uspešnosti je od 1. 7. 2020 dalje izplačilo redne delovne uspešnosti sklano z ZSPJS in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor spet mogoče. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni ...
Samo za aktivne naročnike:
29. 9. 2020

Potni stroški in bonitete

Kot odgovorni za obračun potnih stroškov povezanih s službenimi potovanji morate obračun izpolniti skladno z zakonodajo in notranjimi pravili podjetja. Srečujete se z vprašanji, kot so:Kdaj lahko zaposlenemu izplačamo akontacijo za službeno potovanje?Kdaj lahko zaposleni uporabi službeno plačilno kartico?Kakšno višino dnevnice moramo zagotoviti zaposlenemu (če ima zagotovljene ...
Samo za aktivne naročnike:
29. 9. 2020

Spletna prodaja in DDV

Elektronske storitve in DDVKaj so za DDV namene elektronske storitveOpravljan elektronske storitve – pravila, poročanje ...Prejemam elektronsko opravljene storitve – evidentiranje prejetega računa,….Prejeti računi za elektronske storitve od ponudnikov izven EUProdaja blaga preko interneta
Samo za aktivne naročnike:
11. 6. 2020

Izterjava dolgov

Najpogostejši obliki komunikacije v postopku izterjave sta pisna in telefonska komunikacija. Katera od oblik je učinkovitejša in s katero lažje dosežemo poplačilo obveznosti, je odvisno od stopnje izterjave ter predhodnega procesa in komunikacije s stranko.
Samo za aktivne naročnike:
03. 4. 2020

Optimizacija davčne osnove

Cilj vsakega podjetja je doseganje dobička, ki vpliva na razvoj podjetja in njegov obstoj. Celotnega dobička pa podjetje ne more zadržati, saj mora odvesti davke v skladu z davčno zakonodajo. Davki za podjetje predstavljajo strošek, stroške pa je potrebno čim bolj optimizirati.
Samo za aktivne naročnike:
03. 4. 2020

DDV spremembe v letu 2020

Računovodski izzivi 2020 - DDV spremembe v letu 2020: Tanja Urbanija
Samo za aktivne naročnike:
03. 4. 2020

Računovodski izzivi 2020 - Sanela Banović, dr. med.

Predavanje gospe Sanele Banović, dr. med.
Samo za aktivne naročnike:
03. 4. 2020

Področje obresti in DDPO/WHT

Računovodski izzivi 2020 - Področje obresti in DDPO/WHT: mag. Mitja Černe
Samo za aktivne naročnike:
03. 4. 2020

Obravnava potnih nalogov - računovodski in davčni vidik

Kakšno višino dnevnice moramo zagotoviti zaposlenemu (če ima zagotovljene dnevne obroke doma ali v tujini)?Kakšne so bonitete, če se uporablja službeno vozilo, če zaposleni uporablja svoje vozilo, če se službeno vozilo uporablja tudi v privatne namene?Kaj bodo pregledali revizorji in inšpektorji, ko bodo izvedli nadzor potnih nalogov in ...
Samo za aktivne naročnike:
03. 4. 2020

Davčne novosti v letu 2020

V letu 2020 nas čakajo spremembe in dopolnitve pomembnejših davčnih zakonov.
Samo za aktivne naročnike:
03. 4. 2020

Davčne in obračunske posebnosti v luči izrednih razmer

Seminar je bil posnet 31. 3. 2020 in obravnava predlog zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.
Samo za aktivne naročnike: