Video seminarji

25. 5. 2023

Vse posebnosti obračunu DDV v javnem sektorju

Vsebinasplošno o DDV,davčni zavezanci (zahtevek za izdajo ID za DDV, oprostitve plačevanja DDV, transakcije v sistemu DDV) s praktičnimi primeri,pravne osebe nezavezanke (pridobitve blaga iz EU, prejete storitve iz EU) s praktičnimi primeri,mali davčni zavezanci (pridobitve blaga iz EU, prejete storitve iz EU) s praktičnimi primeri ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 4. 2023

Izvršba na plačo

Izvršba na dolžnikovo plačo in druge stalne prejemke je najpogosteje izbrano izvršilno sredstvo za poplačilo upnikove terjatve. Pravila o zasegu plače, obsegu zasega in zneskih, ki so izvzeti, ureja Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ).Dolžnikov delodajalec oziroma njegovo računovodstvo mora pravila postopka poznati, saj so posledice za delodajalca hude ...
28. 2. 2023

Ocenjevanje delovne uspešnosti in napredovanje javnih uslužbencev v letu 2023

Tudi v letu 2023 se bo za zaposlene v javnem sektorju izvajalo ocenjevanje delovne uspešnosti ter preverjalo izpolnjevanje pogojev za napredovanje v višji plačni razred. S spremembami Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 121/21) je bil sicer spremenjen rok za preverjanje izpolnjevanja pogojev ...
Samo za aktivne naročnike:
31. 1. 2023

Vse o novem REK-O obrazcu na podlagi konkretnih primerov

S 1.1.2023 se je pričel uporabljati nov REK-O obrazec, ki je nadomestil več REK obrazcev (REK-1, REK-1a, REK-2, PNiPD in tudi obrazec ZAP/M). Sprememba poročanja je del celostne prenove sistema REK obrazcev, vse z namenom, da se ti obrazci nekoliko poenostavijo.Poleg načina samega »rednega« poročanja, pa ...
Samo za aktivne naročnike:
31. 1. 2023

Davčni obračun 2022, zadnji napotki pred izdelavo

Najmanj enkrat na leto morajo organizacije (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, društva, zadruge ipd.) preveriti, ali se stanje posameznih aktivnih in pasivnih postavk v premoženjski bilanci stanja ujemajo z dejanskim stanjem. Tako morajo, glede na računovodske predpise in davčno zakonodajo, sestaviti računovodske izkaze, davčni obračun ter poslovno oz. letno poročilo.Pri ...
Samo za aktivne naročnike:
07. 12. 2022

Izplačilo poslovne uspešnosti – delovnopravni in davčni vidik

Z novelo Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki se uporablja od 1. 1. 2022 dalje, je bila spremenjena davčno ugodnejša obravnava plačila za poslovno uspešnost. Plačilo za poslovno uspešnost delavca je po spremembi neobdavčeno do višine njegove poprečne plače (povprečje zadnjih 12 mesecev pri delodajalcu) oziroma do slovenskega povprečja, če je ...
Samo za aktivne naročnike:
06. 12. 2022

Preverjanje pogojev in postopek napredovanja javnih uslužbencev

Tudi v letu 2022 se je za zaposlene v javnem sektorju izvajalo ocenjevanje delovne uspešnosti. S spremembami Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 121/21) pa je bil spremenjen rok za preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred.Aktivnosti v zvezi z ...
Samo za aktivne naročnike:
03. 10. 2022

Obvezen sprejem cenika in pravilnika za opravljanje tržne dejavnosti za javne zavode

Po določbah Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (UL št. 11/2022) morate tisti javni zavodi, ki poleg javne službe opravljate tudi tržne dejavnosti, pripraviti, sprejeti in javno objavit nov cenik ter interni akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu.
Samo za aktivne naročnike:
30. 9. 2022

Uvedba in vodenje šolskega sklada in sklada vrtca po novem v letu 2022

Med večjimi spremembami je s novelo ZOFVI doživelo tudi delovanje šolskih skladov, med najpomembnejšimi pa to, da lahko prejemate donacije dohodnine državljanov. Tako je pomembno, da veste, kaj morate pri tem urediti, da boste ta sredstva lahko tudi prejemali.
Samo za aktivne naročnike:
30. 9. 2022

Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev po novem za leto 2022

Tudi v letu 2022 se bo za zaposlene v javnem sektorju izvajalo ocenjevanje delovne uspešnosti ter preverjalo izpolnjevanje pogojev za napredovanje v višji plačni razred. S spremembami Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 121/21) je bil spremenjen rok za preverjanje izpolnjevanja pogojev za ...
Samo za aktivne naročnike:
30. 9. 2022

Odvetnica odgovarja – kako ukrepati v primeru kršitve pogodbe o zaposlitvi v javnem sektorju

Avtor: Tanja Bohl
Temeljna obveznost delavca je izpolnjevanje pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja. Če delavec te obveznosti krši, ima delodajalec več možnosti – pri lažjih kršitvah lahko zoper delavca sproži disciplinski postopek ali vroči pisno opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, pri hujših in ponavljajočih pa lahko uvede postopek redne ...
Samo za aktivne naročnike:
01. 9. 2022

Obdavčitev dohodkov nerezidentov

V praksi se pri obdavčitvi dohodkov nerezidentov najpogosteje pojavljajo napake zaradi nepoznavanja določb ZDoh-2 (od katerih dohodkov so nerezidenti zavezani za plačilo dohodnine v Sloveniji) in določb mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja (v katerih primerih lahko uveljavljamo ugodnost po mednarodnih pogodbah in na kakšen način).»Nekaj primerov, kjer se ...
Samo za aktivne naročnike:
01. 6. 2022

Nov zakon o dohodnini ZDoh-2Z

Z dohodnino so obdavčeni vsi dohodki in dobički fizičnih oseb, ne glede na to, ali so pridobljeni v denarju ali v naravi. Obstajajo dohodki, ki jih zakon izvzema in niso obdavčeni z dohodnino in obstajajo dohodki, ki so plačila dohodnine oproščeni. Tukaj so še drugi dohodki, ki se ne vštevajo ...
Samo za aktivne naročnike:
30. 3. 2022

Novosti plač in povračil stroškov v javnem sektorju v 2022

Začetek leta 2022 je prinesel novosti, ki jih je treba upoštevati pri odločanju o pravicah javnih uslužbencev, pri čemer je treba novostim, ki se nanašajo na višja izplačila, posvetiti posebno pozornost. Omeniti velja zlasti nove zneske povračil stroškov in drugih prejemkov, in sicer predvsem dnevnice za službena potovanja v Sloveniji ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2022

AKTUALNO : Davčni obračun 2021 zadnji napotki pred izdelavo

Do 31.3.2022 morate davčnemu organu predložiti davčni obračun. Pred oddajo pa morate organizacije (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, društva, zadruge ipd.) preveriti, ali se stanje posameznih aktivnih in pasivnih postavk v premoženjski bilanci stanja ujemajo z dejanskim stanjem. Tako je treba, glede na računovodske predpise in davčno zakonodajo, sestaviti ...
Samo za aktivne naročnike:
19. 1. 2022

Prednosti in pasti digitalizacije v računovodstvu

Digitalno računovodstvo je realnost in delo računovodje se v zadnjih letih močno spreminja. Aktualna situacija in povečanje obsega dela od doma pa so te procese še pospešili.Pogledali bomo prednosti in pasti digitalnega brezpapirnega računovodstva.Poudarili bomo, na kaj moramo biti pozorni z vidika varnosti, varstva osebnih podatkov, zahtev zakonodaje ...
Samo za aktivne naročnike:
19. 1. 2022

Praktično o Uredbi o povračilu potnih stroškov

Uredba je iz davčnega vidika postavila nova pravila v vezi s povračilom stroškov prevoza na delo in omejila tudi zgornji limit 140 EUR. Na izobraževanju si bomo pogledali, kdaj in v kakšnih primerih pride do obdavčitve prevoza na delo, zakaj je uveden zgornji limit 140 eur in vpliv v praksi ...
Samo za aktivne naročnike:
19. 1. 2022

Dohodnina in DDPO

V obravnavi v Državnem zboru sta tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. Podrobneje vas bomo seznanili s predvidenimi spremembami in novostmi, ki jih prinašata zakona. Na področju dohodnine se nam obeta ponoven dvig splošne ...
Samo za aktivne naročnike:
19. 1. 2022

Računovodske in davčne napake pri vodenju poslovnih dogodkov

Potrebno je upoštevati evidentiranje finančnih najemov, kratkoročnih (poslovnih) najemov in pravice do uporabe dolgoročnih sredstev in njihov vpliv na računovodske izkaze, kot jih določa MRS 15 in MRS 16. Potrebna je pravilnost oslabitev in odpisov terjatev, obveznosti, naložb ter zalog. Ugotavljajo se napačne oblike oblikovanja in črpanja dolgoročnih obveznosti, ki ...
Samo za aktivne naročnike:
19. 1. 2022

DDV spremembe v 2021 in 2022

DDV spremembe v 2021 in 2022Obetajo se nam DDV spremembe na podlagi katerih bi lahko odbili celo DDV od električnih vozil. Kakšne bodo pri tem omejitve bo predstavljeno na seminarju. Celoten obseg sprememb je zelo dolg in obsežen zato vam bomo na strnjen način pokazali kaj se bo res ...
Samo za aktivne naročnike:
22. 12. 2021

Posvet Bonitete in davčni vidik potnih stroškov za javni sektor

mag. Brigita Osojnik – Bonitete in davčni vidik potnih stroškov:Opredelitev bonitet po Zakonu o dohodniniSlužbena vozilaSlužbena stanovanjaPočitniške nastanitve, letovanjaŠolnine in izobraževanjaČlanarineDarilaZavarovanjaSlužbene oblekeZdravstveni preglediPromocija zdravja na delovnem mestuDruge boniteteKdaj in v kakšnih primerih pride do obdavčitve prevoza na delo
Samo za aktivne naročnike:
22. 12. 2021

Posvet potni stroški za Javni sektor

Štefka Korade Purg: Povračila stroškov v javnem sektorjuV javnem sektorju so povračila stroškov, ki se nanašajo predvsem na potne stroške, urejena v kolektivnih pogodbah dejavnosti in poklicev, povračila stroškov za službena potovanja v tujino pa v Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Pomembno je, da te ...
Samo za aktivne naročnike:
22. 12. 2021

Računovodski izzivi 2022

Na tradicionalnem posvetu Rčunovodski izzivi 2022 smo obravnavali teme iz področij:- dohodnine,- davka od dobička,- davka na dodano vrednost,- vsebina Lidija- digitalizacije v računovodstvu- povračil stroškov prihoda na deloPriznane predavateljice so nas seznanile z aktualnostmi in podale:pojasnila sprememb, ki nas čakajo;uporabne nasvete za delo v letu 2022 ...
Samo za aktivne naročnike:
22. 12. 2021

Naročanje živil po spremembi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B)

Predavateljica: mag. Marija Bukovec Marovt1.januarja 2022 začne veljati sprememba Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B).Ker je nabava živil v javnem sektorju urejena z določili tega zakona, boste morali kot naročnik pri pripravi razpisa javnega naročila za nabavo živil ali kot ponudnik za prijavo na tovrstne razpise javnega naročila ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 11. 2021

Davčne novosti v letu 2020

V letu 2020 nas čakajo spremembe in dopolnitve pomembnejših davčnih zakonov.
25. 11. 2021

Področje obresti in DDPO/WHT

Računovodski izzivi 2020 - Področje obresti in DDPO/WHT: mag. Mitja Černe
25. 11. 2021

Računovodski izzivi 2020 - Sanela Banović, dr. med.

Predavanje gospe Sanele Banović, dr. med.
25. 11. 2021

DDV spremembe v letu 2020

Računovodski izzivi 2020 - DDV spremembe v letu 2020: Tanja Urbanija
25. 11. 2021

Optimizacija davčne osnove

Cilj vsakega podjetja je doseganje dobička, ki vpliva na razvoj podjetja in njegov obstoj. Celotnega dobička pa podjetje ne more zadržati, saj mora odvesti davke v skladu z davčno zakonodajo. Davki za podjetje predstavljajo strošek, stroške pa je potrebno čim bolj optimizirati.
25. 11. 2021

Obravnava potnih nalogov - računovodski in davčni vidik

Kakšno višino dnevnice moramo zagotoviti zaposlenemu (če ima zagotovljene dnevne obroke doma ali v tujini)?Kakšne so bonitete, če se uporablja službeno vozilo, če zaposleni uporablja svoje vozilo, če se službeno vozilo uporablja tudi v privatne namene?Kaj bodo pregledali revizorji in inšpektorji, ko bodo izvedli nadzor potnih nalogov in ...
25. 11. 2021

Davčne in obračunske posebnosti v luči izrednih razmer

Seminar je bil posnet 31. 3. 2020 in obravnava predlog zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.
25. 11. 2021

Izterjava dolgov

Najpogostejši obliki komunikacije v postopku izterjave sta pisna in telefonska komunikacija. Katera od oblik je učinkovitejša in s katero lažje dosežemo poplačilo obveznosti, je odvisno od stopnje izterjave ter predhodnega procesa in komunikacije s stranko.
25. 11. 2021

Spletna prodaja in DDV

Elektronske storitve in DDVKaj so za DDV namene elektronske storitveOpravljan elektronske storitve – pravila, poročanje ...Prejemam elektronsko opravljene storitve – evidentiranje prejetega računa,….Prejeti računi za elektronske storitve od ponudnikov izven EUProdaja blaga preko interneta
25. 11. 2021

Potni stroški in bonitete

Kot odgovorni za obračun potnih stroškov povezanih s službenimi potovanji morate obračun izpolniti skladno z zakonodajo in notranjimi pravili podjetja. Srečujete se z vprašanji, kot so:Kdaj lahko zaposlenemu izplačamo akontacijo za službeno potovanje?Kdaj lahko zaposleni uporabi službeno plačilno kartico?Kakšno višino dnevnice moramo zagotoviti zaposlenemu (če ima zagotovljene ...
25. 11. 2021

Izplačevanje redne delovne uspešnosti javnim uslužbencem v letu 2020

Po več letni zamrznitvi izplačevanja redne delovne uspešnosti je od 1. 7. 2020 dalje izplačilo redne delovne uspešnosti sklano z ZSPJS in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor spet mogoče. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni ...
25. 11. 2021

Zaposlovanje tujcev in davčna obravnava napotenih delavcev

Za zaposlitev tujca ali za napotitev na delo v tujino je treba upoštevati zakonodajo. Kako delati prav in se izogniti napakam?Se pri svojem delu ukvarjajte z zaposlovanjem tujcev in urejanjem potrebne dokumentacije?Zaposlujete delavce iz BiH, Srbije in drugih tretjih držav?Pošiljate delavce na delo v Avstrijo, Nemčijo in ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 11. 2021

Delovna razmerja, plače in drugi stroški dela v javnem sektorju v 2021

Pri urejanju delovnih razmerij, določanju in obračunu plač ter pri izplačevanju povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja bo treba v letu 2021 upoštevati tudi vse spremembe, ki so bile uveljavljene v letu 2020. Zakonito in pravilno urejanje delovnih razmerij ter izplačevanje plač in drugih stroškov je namreč temelj ...
25. 11. 2021

Priprave na davčni obračun 2020 za javni sektor

Na seminarju predavateljica mag. Brigita Osojnik obravnava usmeritve in navodila za pravilno pripravo davčnega obračuna za leto 2020.Vsebina:Splošno o davčnem obračunu DDPOPosebnosti davčnega obračuna glede na Pravilnik o pridobitni in nepridobitni dejavnosti za javni sektorPosebnosti popravkov prihodkov in odhodkov v JSDavčno priznani prihodki in odhodki ...
25. 11. 2021

Kako zavarovati terjatve in obveznosti – Instrumenti zavarovanja

Vsak posel prinese tudi tveganje, da nam kupec blaga ali storitve ne bo plačal pravočasno ali sploh ne. Ker pa je naše poslovanje v največji meri odvisno od prejetih plačil za prodano blago ali opravljene storitve, je na mestu vprašanje, kaj naj storimo, da bodo naše terjatve na eni in ...
25. 11. 2021

DDV novosti pri spletni prodaji po 1. 7. 2021

1.7.2021 začnejo veljati spremembe na področju DDV, ki bodo imele vpliv na transakcije, ki jih davčni zavezanci opravljajo za končne kupce iz EU in obsegajo tako opravljanje storitev, kakor tudi dobave blaga.
25. 11. 2021

Posebnosti zaposlovanja v vzgoji in izobraževanju

Zaradi posebnosti delovanja v vzgoji in izobraževanju, kar je povezano tudi s posebnostmi pri zaposlovanju, se odgovorni soočate z dilemami in vprašanji glede pravilnosti postopkov. Sprašujete se, ali ste vse postopke sklenitve ali prekinitve pogodbe o zaposlitvi izpeljali pravilno in v skladu z delovnopravno zakonodajo, kolektivno pogodbo ter ZOFVI.Zaradi ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 11. 2021

Povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja v javnem sektorju v letu 2021

VsebinaUreditev povračil stroškov in drugih prejemkov v ZUJF in v aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (veljavnost za javne uslužbence in funkcionarje)Pregled povračil stroškov in drugih prejemkov ter predstavitev posameznih višin in pogojev za izplačevanje:regresa za prehranopovračilo stroškov prevoza na delo in z delapovračila ...
25. 11. 2021

Gradbeništvo – računovodske in davčne posebnosti

Gradbena dejavnost je specifično področje z vidika računovodskega spremljanja prihodkov, stroškov, zalog, inventurnih popisov in določanja stopnje dokončanosti gradbenih projektov. Posebnost gradbene dejavnosti je ravno v naravi dela, saj se posli sklepajo za daljše obdobje (tudi nad enim letom) in računovodsko-obračunsko obdobje se razlikuje od pogodbenega računovodsko-davčnega obdobja. Pri obračunu ...
25. 11. 2021

Šola v naravi – finančni vidik

VsebinaPravna podlaga za organizacijo in izvajanje šole v naravi ter izračun cene ter prispevka učenca (Zakon o osnovni šoli, Pravilnik o financiranju šole v naravi)Obvezna šola v naravi kot del predmetnika OŠ in kot nadstandardna storitev – kdaj šola dobi povrnjena sredstva z MIZŠOrganizacija in dolžnost obveščanja staršev ...
25. 11. 2021

DDV pri dobavi in montaži blaga

V okviru seminarja bomo obdelali pisarniška pravila, pravila vpisovanja, kakšni naj bodo računi … torej vse, kar je povezano z administracijo. Da ne bomo samo pisarniško in papirnato usmerjeni, bo glavni poudarek seminarja na razumevanju vsebine. Vsebino bomo razložili na način, kot ga vidi komercialist, in ga pretvorili v jezik, ki ...
25. 11. 2021

DDV in odbitni delež

Odbitnega deleža nimajo samo proračunski uporabniki ter banke in zavarovalnice. Kaj hitro se neka oblika deleža pojavlja tudi pri drugih. Najbolj pogost primer so razni avto-servisni centri, kjer opravljajo poleg obdavčljivega servisa še oproščen promet (zavarovanje) in neobdavčljiv promet (registracija). Pogosto neko obliko deleža uporabljajo tudi družbe, ki oddajajo nepremičnine ...
25. 11. 2021

Spremembe na področju povračil stroškov in drugih prejemkov v povezavi z odpravo varčevalnih ukrepov

VsebinaPredstavitev vsebine dogovoraPregled aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicevIzplačilni dan in regres za letni dopust za leto 2021Predstavitev povračil stroškov in spremenjene ureditve, in sicer:Regres za prehranoPovračilo stroškov prevoza na delo in z delaDnevnice za službeno potovanje v državiKilometrina za uporabo ...
25. 11. 2021

Varstvo osebnih podatkov v računovodstvu s poudarkom na obračunu plač

General data protection regulation ali na kratko GDPR je uredba, ki celovito ureja področje upravljanja in obdelave osebnih podatkov s poudarkom na varnosti in sledljivosti upravljanja in obdelave osebnih podatkov. Cilj uvedbe GDPR je bil sistemsko urediti področje upravljanja in obdelave osebnih podatkov tako znotraj kot tudi zunaj meja Evropske ...
05. 11. 2020

Transferne cene – prakse na področju poslovanja med povezanimi osebami

Ko pri poslovanju s povezanimi osebami oblikujete transferne cene se soočate s vprašanjem, kako postaviti pravila za oblikovanje transfernih cen znotraj skupine, da se bodo dosegali tudi zastavljeni poslovni cilji.Oblikovane transferne cene, posebej pri transakcijah s tujimi povezanimi osebami, pa postanejo pomembno davčno vprašanje. Poslovanje med povezanimi osebami je ...
Samo za aktivne naročnike:
05. 11. 2020

Odgovori na vprašanja: Vpliv petega korona paketa na javni sektor

Zaradi okužb in širjenja virusa COVID-19, kar vpliva tudi na izvajanje javnih storitev in na status zaposlenih oziroma na možnosti opravljanja dela je Državni zbor sprejel Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (s kratico ZZUOOP). Zakon vsebuje začasne ukrepe tako za  gospodarstvo kot tudi za javni ...
Samo za aktivne naročnike:
s