Plačni sistem in pravice iz delovnega razmerja

14. 5. 2024

Dodatki kot del plače zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja

Dodatki so v plačnem sistemu javnega sektorja, v katerega so vključeni tudi zaposleni na področju vzgoje in izobraževanje, eden od treh sistemskih elementov plače. V skladu s prvim odstavkom 5.člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ( v nadaljevanju: ZSPJS) je namreč plača sestavljena iz:osnovne plače,dela plače ...
Samo za aktivne naročnike
13. 5. 2024

Uskladitev vrednosti plačnih razredov s 1. junijem 2024 - predstavitev pravnih podlag in realizacija

Vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja so se v Dogovoru o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 12/24, med drugim dogovorili tudi:­ o višini uskladitve vrednosti plačnih razredov plačne lestvice ...
06. 5. 2024

Uporaba nove plačne lestvice z usklajenimi vrednostmi plačnih razredov po dogovoru med Vlado RS in sindikati

Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja so sklenili Dogovor o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 12/24.Med več spremembami je tudi pomembna uskladitev vrednosti plačnih razredov ...
11. 3. 2024

Izplačilo regresa za letni dopust za leto 2024 za javne uslužbence

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 12/24 je bil objavljen Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: Aneks h KPND), ki določa datum izplačila regresa za letni dopust v letu 2024 za javne uslužbence v skladu z 2. točko Dogovora o uskladitvi vrednosti plačnih ...
Samo za aktivne naročnike
07. 3. 2024

Solidarnostna pomoč od 1. 1. 2024 dalje

Skladno s 6. členom ZMinP je minister, pristojen za delo, v Uradnem list RS, št. 6/2024 objavil znesek minimalne plače, in sicer je minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2024, 1.253,90 evra.Skladno z aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti (Uradni list ...
Samo za aktivne naročnike
16. 2. 2024

Aneks št. 14 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)

Uradni list št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024
25. 1. 2024

Povzetek povračil v letu 2024 za javni sektor

Še vedno velja, da delavec z Izjavo pove ali želi imeti povrnjeno kilometrino, ali stroške javnega prevoza.Prevoz na delo in z dela – JANUAR 2024Najvišja poročana cena neosvinčenega motornega bencina 95Javni uslužbenci, za katere se uporablja dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov in aneksi:Najvišja poročana cena neosvinčenega motornega ...
Samo za aktivne naročnike
16. 1. 2024

Jubilejne nagrade v javnem sektorju v letu 2024

Pravne podlageKolektivne pogodbe, ki urejajo povračila stroškov in druge prejemke iz delovnega razmerja v javnem sektorju, so naslednji:Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 40/12, 46/13, 80/18 in 88/21,Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v ...
Samo za aktivne naročnike
19. 9. 2023

Omejitve izvršbe na plačo

Kako naj postopa delodajalec, ko glede posameznega delavca od pristojnih institucij prejme različne sklepe, tako sodne kot davčne, poseben problem pa prinaša še upravno-izplačilna prepoved, s katero delavec prostovoljno dovoli obremenitev dela plače? Delodajalci so odgovorni za pravilno izvršitev sklepa o izvršbi, ki se nanaša na njegovega delavca ter upoštevanje ...
Samo za aktivne naročnike
s