Uporaba nove plačne lestvice z usklajenimi vrednostmi plačnih razredov po dogovoru med Vlado RS in sindikati

06. 5. 2024

Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja so sklenili Dogovor o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 12/24.

Med več spremembami je tudi pomembna uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice.

Višina uskladitve vrednosti plačnih razredov plačne lestvice iz priloge 1 ZSPJS, nominalnih osnov in dodatkov, ki so določeni v nominalni vrednosti po Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini ter Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami, znaša 80 odstotkov rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju december 2022–december 2023. Uskladitev vrednosti plačnih razredov ter nominalnih osnov in dodatkov iz te točke se izvede 1. junija 2024.

Iz dogovora izhaja tudi, da je z uveljavitvijo uskladitve vrednosti plačnih razredov plačne lestvice s 1. 6. 2024 realizirana obveznost pogajanj o usklajevanju vrednosti plačnih razredov plačne lestvice iz 5. člena ZSPJS za leto 2024.

Nazaj

s