Evidentiranje stroškov in prihodkov

13. 9. 2023

Odhodki pri neposrednih proračunskih uporabnikih

Knjiženje zalog in porabe materiala Drugi uporabniki EKN za zneske nabavljenega materiala oblikujejo ustrezen vir sredstev v skupini 29. Ob porabi zalog in za ugotovljene primanjkljaje se vir zmanjša, a se presežek poveča. Občina je nabavila material za jedilnico - hrano in pijačo v vrednosti 1.200 €. Vrednost materiala je ...
Samo za aktivne naročnike
13. 9. 2023

Prihodki pri neposrednih proračunskih uporabnikih

Prodaja storitve in zavarovanje plačila z garancijo Podjetje Sonček je sklenilo pogodbo z občino o izvedbi izobraževanj, po kateri mora kupec plačati opravljene storitve 30. dan po zaključenem izobraževanju. Zaračunana je vrednost 12.000 €, po pogodbi se unovči bančna garancija v primeru neplačila v predpisanem roku. Zap. št. Kategorija ...
Samo za aktivne naročnike
11. 9. 2023

Odhodki pri posrednih proračunskih uporabnikih

Izkazovanje v poslovnih knjigah – odhodkiKontni načrt v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtuPosebnost: tako stroški kot odhodki se izkazujejo v skupini 46, ni dovoljeno odpiranje novih skupin in podskupinEvidenčno izkazovanje: določa 11. odst. Odredbe o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov (odhodke izkazujemo v sk. 40 ...
11. 9. 2023

Prihodki pri posrednih proračunskih uporabnikih

Posredni proračunski uporabnikiIzkazovanje v poslovnih knjigah – odhodkiKontni načrt v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtuPosebnost: tako stroški kot odhodki se izkazujejo v skupini 46, ni dovoljeno odpiranje novih skupin in podskupinEvidenčno izkazovanje: določa 11. odst. Odredbe o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov (odhodke izkazujemo ...
Samo za aktivne naročnike
s