Nepremičnine

21. 7. 2023

Evidentiranje poslovnega prostora v etažni lastnini

Nabavna vrednost poslovnih prostorov, ki so del zgradbe (etažna lastnina) in ki so pridobljeni na podlagi gradbene pogodbe, kupoprodajne pogodbe ali na drugi pravni podlagi, zajema tudi vrednost pridobitve solastniškega deleža na pripadajočem zemljišču, ki je namenjeno neposredno uporabi zgradbe, brez katerega zgradba ni uporabna za predviden namen. Idealni delež ...
Samo za aktivne naročnike
09. 2. 2023

Zemljišča in zgradbe vrednotene po modelu nabavne vrednosti – prodaja z dobičkom in DPN

Organizacija je kupila zgradbo v vrednosti 150.000,00 evrov (zemljišče 40.000,00 evrov) z pogodbeno dogovorjenim obračunom DDV in jo tudi plačala. Zemljišče in zgradbo vodi po metodi nabavne vrednosti. Odvisni stroški zgradbe so glede prejetih računov 10.000,00 evrov brez vključenega DDV. Organizacija je vse račune ...
02. 2. 2023

Zemljišča in zgradbe vrednotene po modelu nabavne vrednosti – prodaja z dobičkom

Organizacija je kupila zgradbo v vrednosti 150.000,00 evrov (zemljišče 40.000,00 evrov), v pogodbi je dogovorjeno, da kupec plača 2 odstotni DPN. Organizacija je dobila odločbo od FURS v vrednosti 3.000,00 evrov, ki jo je plačala. Zemljišče in zgradbo vodi po metodi nabavne vrednosti. Odvisni ...
Samo za aktivne naročnike
01. 2. 2023

Zemljišča in zgradbe vrednotene po modelu nabavne vrednosti – prodaja z dobičkom in DDV

Organizacija je kupila zgradbo v vrednosti 150.000,00 evrov (zemljišče 40.000,00 evrov) z pogodbeno dogovorjenim obračunom DDV in jo tudi plačala. Zemljišče in zgradbo vodi po metodi nabavne vrednosti. Odvisni stroški zgradbe so glede prejetih računov 10.000,00 evrov brez vključenega DDV. Organizacija je vse račune ...
Samo za aktivne naročnike
31. 1. 2023

Zemljišča in zgradbe vrednotene po modelu revaloriziranja – prodaja z dobičkom 2

Organizacija je kupila zgradbo v vrednosti 150.000,00 evrov (zemljišče 40.000,00 evrov) z pogodbeno dogovorjenim obračunom DDV in jo tudi plačala. Zemljišče in zgradbo vodi po metodi revaloriziranja. Odvisni stroški zgradbe so glede prejetih računov 10.000,00 evrov brez vključenega DDV. Organizacija je vse račune plačala ...
Samo za aktivne naročnike
31. 1. 2023

Zemljišča in zgradbe vrednotene po modelu nabavne vrednosti – prodaja z izgubo

Organizacija je kupila zgradbo v vrednosti 150.000,00 evrov (zemljišče 40.000,00 evrov) z pogodbeno dogovorjenim obračunom DDV in jo tudi plačala. Zemljišče in zgradbo vodi po metodi nabavne vrednosti. Odvisni stroški zgradbe so glede prejetih računov 10.000,00 evrov brez vključenega DDV. Organizacija je vse račune ...
Samo za aktivne naročnike
25. 7. 2022

Amortizacija naložbenih nepremičnin

Naložbene nepremičnine so nepremičnine, ki jih ima lastnik v lasti in jih daje v najem. Naložbene nepremičnine se vodijo po:- modelu nabavne (izvirne) vrednosti ali- modelu poštene vrednosti.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

15. 10. 2018

Služnostna pravica

Družba 2, d. o. o., je dobila služnostno pravico za uporabo poti do svojega dvorišča za dobo 99 let stvarne služnosti, s katero Družba 1, d. o. o., dovoljuje Družbi 2, d. o. o., da vozi vozila po njenem zemljišču do lastniškega zemljišča Družbe 2, d. o. o., kjer ima ...
Samo za aktivne naročnike
15. 10. 2018

Ustanovitev služnosti

Družba 1, o. o. o., in Družba 2, d. o. o., sta podpisali 10-letno pogodbo o ustanovitvi stvarne služnosti, s katero Družba 1, d. o. o., dovoljuje Družbi 2, d. o. o., da vozi vozila po njenem zemljišču do lastniškega zemljišča Družbe 2, d. o. o., kjer ima parkirni prostor ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

10. 10. 2017

Prodaja zemljišča in zgradbe po modelu poštene vrednosti - pokrivanje revalorizacijskih rezerv 2

Družba Zajček, d. d., je kupila zgradbo v vrednosti 500.000 evrov (od tega 200.000 evrov zemljišče), odvisni stroški so bili v vrednosti 4.000 evrov. Družba Zajček, d. d., vodi zgradbo in zemljišče po modelu poštene vrednosti. Družba Zajček, d. d., je prodala zemljišče z zgradbo v vrednosti ...
Samo za aktivne naročnike
s