Ugotovitev poslovnega izida v d.d. in d.o.o.

29. 1. 2016

Znižanje davčne osnove – davek plačan v tujini

V primeru, da prejmemo dohodke iz tujine, od katerih je bil na viru dohodka odtegnjen davčni odtegljaj (primeri: dohodki iz naslova obresti, najemnine, licenčnine, določene storitve ipd.), lahko ta plačan davčni odtegljaj pod določenimi pogoji upoštevamo kot odbitek od svoje davčne obveznosti.
Samo za aktivne naročnike
29. 1. 2016

Knjiženje akontacij davka v naslednjem letu

Zap. štev. Kategorija Skupina Debet Kredit 1 Pla č ilo akontacij davka med letom Kratkoročne terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb, vključno z davkom, plačanim v tujini 161 1.551* Denarna sredstva na računih, razen deviznih 110 1.551 *18.615 / 12
Samo za aktivne naročnike
Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2016

Plačilo davka od dohodka pravnih oseb

Varianta 1: Družba Zaj ček d. d. je med letom plačala preveč akontacij davka od dohodka pravnih oseb v vrednosti 30.000 €.
Samo za aktivne naročnike
s