Pravno in zakonsko urejanje računovodstva

30. 9. 2016

Pravno in zakonsko urejanje računovodstva

V vsaki državi obstaja potreba po poenotenu določenih računovodskih rešitev. V nekaterih primerih ga neposredno ureja določen zakon ali uredba, v sodobnosti se uveljavljajo poklicna združenja računovodij. Pri nas urejajo računovodsko področje gospodarskih družb naslednji zakoni in predpisi:
Samo za aktivne naročnike
s