Davčni obračun 2020 in vpliv prejema državnih pomoči

11. 3. 2021

Samostojni podjetnih ob izdelavi računovodskega poročila za l. 2020ugotovi, da bo moral temeljni dohodek vrniti. Kakšna je knjižba?

a) Prejem temeljnega dohodka v letu 2020:110/768b) Vračilo v letu 2021: / (768) – storno prihodkov v »Izkazu poslovnega izida v letu 2020«. /266a) Denarno vračilo v letu 2021:266 / 110

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

08. 3. 2021

Samostojni podjetnik bo moral prejeti temeljni dohodek iz leta 2020, po obračunu v letu 2021, vrniti. Kateri so pogoji in kakšna je knjižba?

a) Knjiženje prejema temeljnega dohodka), ki je bil prejet v letu 2020:110 / 768b) Vračilo v letu 2021:/ (768)/ 291 - ne gre v obračun 2020 (upoštevanje SRS 15)c) vračilo 2021: 291 / 110

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

08. 3. 2021

Normirani samostojni podjetnik je prejel državno pomoč v obliki temeljnega dohodka, oprostitev plačila prispevkov in nadomestilo za upad prihodka, ker dejavnosti ni smel upravljati. Kako to vpliva na njegov obračun dohodnine v letu 2020?

Pod zaporedno številko 1 v davčnem obračunu so vključeni: vsi prihodki poslovanja dejavnosti, temeljni dohodek, upad prihodkov, oproščeni prispevki.Pod zaporedno številko 2. 8. v obrazcu davčnega obračuna dohodne iz dejavnosti se izvzame:- temeljni dohodek,- upad prihodkovin ne oproščeni prispevki.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

02. 3. 2021

Vračilo državne pomoči za delno kritje fiksnih stroškov – samostojni podjetniki

Vračilo državne pomoči prejete za delno kritje fiksnih stroškov, če ste samostojni podjetnikV primeru, če se kasneje izkaže, da je samostojni podjetnik napačno ocenil, da izpolnjuje pogoje, je dolžan o tem obvestiti FURS in vrniti preveč plačano pomoč v 30 dneh od vročitve odločbe. Po poteku navedenega roka, je ...
01. 3. 2021

Kam se šteje nadomestilo izgubljenega dohodka zaradi karantene in varstva otroka?

Izgubljen dohodek zaradi karantene in ne opravljanje dela na sedežu delodajalca zaradi višje sile je koriščenje državne pomoči. Knjiženje na 164 / 768. Prihodki se ne štejejo v višino, če jih organizacija ugotavlja ali mora morebitno državno pomoč vrniti ali ne.
01. 3. 2021

Kako se ugotavlja upad prihodkov v obdobju januar – marec 2021, glede delnega kritja fiksnih stroškov ?

Ocena upada prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju, se izračuna glede na podatek o oceni prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019, oziroma pri upravičencih, registriranih po 1. 1. .2019 in do 1. 10. 2019, v primerjavi s prihodki od prodaje v času od ...
Samo za aktivne naročnike
01. 3. 2021

Vračilo prejete državne pomoči za delno kritje fiksnih stroškov – gospodarske družbe

V primeru, če se kasneje izkaže, da je organizacija napačno ocenila, da izpolnjuje pogoje, je dolžna o tem obvestiti FURS in vrniti preveč plačano pomoč v 30 dneh od vročitve odločbe. Po poteku navedenega roka, je organizacija dolžna plačati tudi zamudne obresti (8 odstotne letne).Organizacija mora upoštevati, da bodo ...
Samo za aktivne naročnike
01. 3. 2021

Vpliv števila zaposlenih na delno financiranje fiksnih stroškov

Znesek povračila, ki jo lahko organizacija dobi, je omejen glede števila zaposlenih: 2.000,00 evrov mesečno / zaposlenega, ki je v delovnem razmerju na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas (samozaposlen, družbenik, ustanovitelj zavoda) – upad prihodkov več kot 70 odstotkov; 1.000,00 evrov mesečno / zaposlenega – upad prihodkov med ...
s