Stroški poslovanja

Obravnavanje stroškov je treba prilagoditi namenu njihovega proučevanja. Zaradi tega moramo zelo nadrobno poznati obnašanje stroškov v različnih okoliščinah. Poleg razvrščanja stroškov je pomembno tudi poznavanje stroškov po stopnjah v celotni verigi.

Poznati je treba stroške znotraj in zunaj podjetja. Poznavanje stroškov v celotni vertikalni verigi je dobro izhodišče za znižanje stroškov v celotni verigi in ne samo znotraj podjetja. V vsakem podjetju je zapletena sestava stroškov, saj se s težavo razpoznava lastnosti, ki jih posamezni stroški povzročajo.

Naravne vrste stroškov so stroški:

  • materiala,
  • storitev,
  • amortizacije in
  • dela.
23. 1. 2024

Stroški storitev

Organizacija je prejela predračun v avgustu za letno reklamo v vrednosti v 12.640 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Reklama bo objavljena na »jumbo plakatu«. Zap. št. Kategorija Konto Debet Kredit 1 Plačilo po predračunu         Kratkoročni predujmi, dani za zaloge materiala in blaga ter še neopravljene ...
Samo za aktivne naročnike
23. 1. 2024

Stroški materiala

Stroški materiala nastopijo takrat, ko material, ki ga imamo na zalogi, damo v proizvodnjo in ga predelamo v poslovne učinke. Nabava materiala ne predstavlja stroška, ampak poveča vrednost in količino zalog.Med stroške materiala spadajo tudi: stroški pomožnega materiala, energije, goriv, nadomestnih delov, inventurnih primanjkljajev materiala, kalo materiala in drobnega ...
Samo za aktivne naročnike
s