Ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov

Normirani samostojni podjetniki in povezane osebe

Prihodki normiranega s. p. in povezanih oseb se seštevajo, vendar le v določenih primerih.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Obdavčitev normiranca – samostojnega podjetnika

Samostojni podjetnik normiranec je lahko vsaka fizična oseba, ki je priglasila svojo dejavnost ob pogojih, ki jih ureja Zakon o dohodnini (naprej Zdoh-2). To pomeni, da ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Normiranci in povezane osebe

Prihodke normiranega s. p. in povezanih oseb se sešteva, vendar le v določenih primerih.

Ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov

Malim davčnim zavezancem ni potrebno voditi poslovnih knjig po sistemu enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva, če izpolnjuje pogoje, da lahko ugotavlja davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov. Pogoji, ki jih pri tem mora zavezanec izpolnjevati, so našteti v Zakonu o dohodnini v 48. členu. Ti pogoji so:
Samo za aktivne naročnike:

Zavarovalne osnove za samostojne podjetnike

Zavarovalna osnova od katere se plačujejo prispevki za pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje samostojnega podjetnika (nosilca dejavnosti) se določi na podlagi zadnje odločbe o davku iz dejavnosti, oziroma zadnjega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z oprav-ljanjem dejavnosti:
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.