Predelava odpadnega materiala

21. 3. 2016

Predelava starega železa

Organizacija Vihar, d. o. o., je pripeljala v predelavo staro železo organizaciji Zajček, d. d., ki se ukvarja s predelavo. Ta ji je plačala 7.500 evrov. Stroški, nastali s predelavo, so znašali 3.900 evrov. Organizacija Zajček, d. d., je predelano staro železo v surovine prodalo organizaciji Proizvodnja, d ...
s