Bonitete

Dohodki, ki jih posameznik prejema so obdavčeni po ZDoh-21. V samem zakonu pa so opredeljeni tudi dohodki, ki so neobdavčeni oziroma oproščeni plačila dohodnine. Boniteta je prav tako dohodek obdavčen z dohodnino.

V tej kategoriji trenutno ni objav.

s