Gospodarstvo

11. 9. 2023

Dvomljive (sporne) terjatve v insolvenčnem postopku – terjatev ni prijavljena v prisilni poravnavi

Organizacija ima odprto, zapadlo in neplačano terjatev do kupca »A« v vrednosti 61.000 evrov. Organizacija ni prijavila terjatev v postopku prisilne poravnave v roku 30 dni od objave insolvenčnega postopka. Organizacija je dobila sklep sodišča, da bo terjatev poplačana v vrednosti 20 odstotkov. Terjatev je bila plačana na transakcijski ...
26. 3. 2019

Dvomljive (sporne) terjatve v insolvenčnem postopku – terjatev ni prijavljena v postopku stečaja

Organizacija ima odprto, zapadlo in neplačano terjatev do kupca »A« v vrednosti 61.000 evrov. Organizacija ni prijavila terjatev v stečajno maso kupca v roku 90 dni od prijavljenega postopka stečaja in prav tako ni oblikovala oslabitve terjatev.
Samo za aktivne naročnike
26. 3. 2019

Dvomljive (sporne) terjatve v insolvenčnem postopku – prerekana terjatev

Organizacija ima odprto, zapadlo in neplačano terjatev do kupca »A« v vrednosti 61.000 evrov. Organizacija je iz medijev izvedela, da je kupec »A« prijavil stečaj, in je prijavila terjatev v stečajno maso. Prijavljena terjatev je bila prerekana s strani stečajnega upravitelja. Po petih letih je bil stečajni postopek zaključen ...
Samo za aktivne naročnike
15. 10. 2018

Odloženi davki 2

V Družbi 1, (samostojni podjetnik) d. o. o., sta dva invalida. Družba jima ni plačala PIZ (na letnem nivoju = 243,50 evra x 12 = 2.922 evrov - glejte primer Odloženi davki). Za enega invalida je nabavila računalnik v vrednosti 488 evrov z DDV (vodijo ga med materialnimi stroški) in za ...
Samo za aktivne naročnike
15. 10. 2018

Prikrito izplačilo dobička

Družba 1, d. o. o., ima družbenika, ki je 40-odstotni lastnik v kapitalu družbe. V računovodstvo je prišel prejet račun domačega dobavitelja, ki je bil verodostojen (podpisal ga je direktor, ki podpisuje in potrjuje prejete račune). Vrednost računa za udeležbo na sejmu 220 evrov brez vključenega 22-odstotnega DDV in nočitev ...
Samo za aktivne naročnike
15. 10. 2018

Primer prikritega izplačila dobička

Družba 1, d. o. o., ima družbenika, ki je 40-odstotni lastnik v kapitalu družbe in je hkrati tudi direktor. V računovodstvo je prišel prejet račun tujega dobavitelja, ki je bil verodostojen (podpisal ga je direktor, ki podpisuje in potrjuje prejete račune). Iz vsebine računa je računovodkinja razbrala, da sta prejeti ...
Samo za aktivne naročnike
15. 10. 2018

Vkalkulirani stroški

Družba 1, d. o. o., (samostojni podjetnik) se je odločila, da se bo v tekočem letu veliko udeleževala sejmov, gostila in obdarila poslovne partnerje in da se bodo zaposleni tudi izobraževali, saj bodo za svoje nove proizvode iskali nove kupce tako doma kot na svetovnih trgih. Zato bo Družba 1 ...
Samo za aktivne naročnike
17. 4. 2018

Odkup lastnih delnic (deležev) in nadaljnja prodaja z dobičkom

V večosebni družbi z omejeno odgovornostjo (dalje d o. o.) je en družbenik pred trinajstimi leti vložil v družbo kapital v vrednosti 15.200 evrov in postal 40-odstotni družbenik. Svoj pripadajoči delež je prodal lastnemu d. o. o. po vrednosti 20.000 evrov. Prodaja deleža je ovrednotena z dobičkom.
Samo za aktivne naročnike
13. 4. 2018

Odkup lastnih delnic (deležev) in nadaljnja prodaja z izgubo

V večosebni družbi z omejeno odgovornostjo (dalje d. o. o.) je en družbenik pred 22 leti vložil v d. o. o. v vrednosti 15.200 evrov in postal 40-odstotni družbenik. Svoj pripadajoči delež je prodal lastnemu d. o. o. po vrednosti 10.000 evrov. Prodaja deleža je ovrednotena z izgubo.
Samo za aktivne naročnike
13. 4. 2018

Odkup lastnih delnic v delniški družbi ali deležev v družbi z omejeno odgovornostjo

V delniški družbi ali družbi z omejeno odgovornostjo (dalje družba) je vpoklicani kapital 50.000 evrov. Ustanovitelji družbe so na skupščini družbe sprejeli sklep, da zmanjšajo osnovni (vpoklicani) kapital za 15.000 evrov, saj so že v preteklem poslovnem letu oblikovali rezerve za pridobljene lastne delnice oziroma lastne deleže v ...
Samo za aktivne naročnike
s