Goljufivo vodenje računovodstva

06. 2. 2020

Goljufivo vodenje računovodstva in poročanje različnim uporabnikom

Poročanje mora biti vsebinsko strokovno z bogatimi pojasnili, vendar je treba biti pozoren, da se ne razkriva poslovnih skrivnosti, kar lahko ogrozi nadalje poslovanje organizacije. V primeru nestrokovnega in netransparentnega poročanja se lahko povzroča poslovne goljufije, ki zavajajo uporabnike poslovnih informacij, ter njihove nepravilnosti glede odločanja o nadaljnjem poslovanju, investiranju ...
Samo za aktivne naročnike
s