Dobava in pridobitev blaga

02. 2. 2016

Komisijska prodaja na domačem trgu

Komisijska prodaja predstavlja prodajo v svojem imenu in za tuj račun, kar je povezano s prodajo domačega blaga. Konsignacijska prodaja predstavlja prodajo v svojem imenu in za tuj račun, kar je povezano s prodajo blaga iz tujine. Značilno za komisijsko ali konsignacijsko prodajo je:
02. 2. 2016

Tuji kontokorent

Družba Vihar, d. o. o., je pridobila reprodukcijski material od družbe Zajček, d. d., iz EU v vrednosti 300.000 €. Prav tako je družba Vihar, d. o. o., dobavila družbi Zajček, d. d., proizvode v vrednosti 200.000 €. Ob koncu meseca se v skladu s sklenjeno komercialno pogodbo naredi plačilo ...
02. 2. 2016

Dobavitelj je hkrati kupec

Družba Zajček, d. d., je prodala material družbi Vihar, d. o. o., v vrednosti 366.000 € z vključenim 22-odstotnim DDV. Prav tako je družba Zajček, d. d., kupila od družbe Vihar, d. o. o., material v vrednosti 244.000 € z vključenim 22-odstotnim DDV. Ob koncu meseca se v skladu s ...
27. 1. 2016

Kupec je hkrati dobavitelj

Družba Vihar, d. o. o., je kupila od družbe Zajček, d. d., material v vrednosti 366.000 € z vključenim 22-odstotnim DDV. Prav tako je družba Vihar, d. o. o., prodala družbi Zajček, d. d., material v vrednosti 244.000 € z vključenim 22-odstotnim DDV. Ob koncu meseca se v skladu s ...
27. 1. 2016

Davek plačan v tujini

Če prejmemo dohodke iz tujine, od katerih je bil na viru dohodka odtegnjen davčni odtegljaj (primeri: dohodki iz naslova obresti, najemnine, licenčnine, določene storitve ipd.), lahko ta plačan davčni odtegljaj pod določenimi pogoji upoštevamo kot odbitek od svoje davčne obveznosti. Enako velja, da si lahko v tujini plačan davek odbijemo ...
27. 1. 2016

Uvoz iz tretje države

Družba Zajček d. d. je prejela račun za kupljeni material od dobavitelja iz Srbije po vrednosti 300.000 €. Od slovenskega dobavitelja smo prejeli račun za prevoz materiala, ki ga je opravil iz Srbije v Slovenijo. Prevoz od Srbije do slovenske državne meje je 3.000 € in od slovenske državne mejo ...
27. 1. 2016

Pridobitev blaga iz države članice EU

Družba Zajček d. d. je prejela račun za storitev reklame od dobavitelja iz Italije, kjer je storitev tudi opravil po vrednosti 300.000 €. Dobaviteljem je obveznost tudi plačala.
Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2016

Izvoz v tretje države

Družba Zajček d. d. je prodala gotove proizvode kupcu iz Srbije po prodajni vrednosti 300.000 €, medtem ko je stroškovna cena prodanih gotovih proizvodov 220.000 €. Proizvodi zapustijo Slovenijo. Srbski kupci so obveznost tudi plačali.
Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2016

Dobava blaga v države članice EU

Družba Zajček d. d. je prodala gotove proizvode kupcu iz Francije po prodajni vrednosti 300.000 €, medtem ko je stroškovna cena prodanih gotovih proizvodov 220.000 €. Proizvodi zapustijo Slovenijo. Francoski kupci so obveznost tudi plačali.
Samo za aktivne naročnike
s