Poslovni najem opredmetenih osnovnih sredstev

30. 9. 2016

Poslovni najem opredmetenih osnovnih sredstev

Samostojni podjetnik je vzel v poslovni najem opremo za dobo desetih let, katere vrednost je 61.000 evrov z DDV. Plačati je treba 15-odstotni polog na pogodbeno vrednost. Vsak mesec prejme račun za najem opreme v vrednosti 423 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV.
Samo za aktivne naročnike
s