Trgovsko blago

26. 6. 2017

Prodaja in nakup proizvodov na blagovni kredit

Družba Zajček, d. d., je prodala svoje proizvode družbi Vihar, d. o. o., v vrednosti 18.300 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Družba Vihar, d. o. o., je s podpisano pogodbo prisegla, da bo vrednost poravnala v treh letih ob zaključku poslovnega leta v enaki vrednosti (anuitetah) v vrednosti 6 ...
Samo za aktivne naročnike
30. 9. 2016

Trgovsko blago

Blago so nabavljene ali uvožene količine, ki so v nespremenjenem stanju namenjene nadaljnji prodaji. Nabavo trgovskega blaga lahko knjižimo na zaloge z uporabo kontov skupine 65 ali brez uporabe kontov skupine 65. Prikazali bomo primer nabave trgovskega blaga z uporabo kontov skupine 65. Družba Zajček d. d. ima naslednje poslovne ...
Samo za aktivne naročnike
30. 9. 2016

Oslabitev zalog blaga

Družba Vihar, d. o. o., je naredila oslabitev cen trgovskega blaga, ki ga ima na zalogi ob koncu leta v vrednosti 50.000 evrov. Vrednost zalog trgovskega blaga je precenjena za 20 odstotkov.
Samo za aktivne naročnike
01. 2. 2016

Kalo trgovskega blaga - zaloge vodimo po prodajni vrednosti

V družbi Zajček d. d. mesečno vkalkulirajo strošek kala blaga 5.000 €. Dejanski kalo ob koncu leta je 70.000 €, ki se vrednoti po prodajni vrednosti in vkalkulirana razlika v ceni 5-odstotna.
01. 2. 2016

Kalo trgovskega blaga - zaloge vodimo po nabavni vrednosti

V družbi Zajček d. d. mesečno vkalkulirajo strošek kala blaga 5.000 €. Dejanski kalo ob koncu leta je 70.000 €. Zaloge vodijo po nabavni vrednosti.
01. 2. 2016

Zaloge trgovskega blaga vodimo po prodajni ceni z DDV

V družbi Zajček d. d. so pri inventurnem popisu ugotovili primanjkljaj 5 kosov trgovskega blaga po nabavni vrednosti 5.000 € / kos. Vkalkulirana razlika v ceni je 5-odstotna in vkalulirani je 22-odstotni DDV. Primanjkljaj je v breme družbe.
01. 2. 2016

Zaloge trgovskega blaga vodimo po prodajni ceni

V družbi Zajček d. d. so pri inventurnem popisu ugotovili primanjkljaj 5 kosov trgovskega blaga po nabavni vrednosti 5.000 € / kos. Razlika v ceni je 5 % in DDV obračunan je DDV 22-odstoten. Primanjkljaj je v breme družbe.
01. 2. 2016

Zaloge trgovskega blaga vodimo po nabavni vrednosti

V družbi Zajček d. d. so pri inventurnem popisu ugotovili primanjkljaj 5 kosov trgovskega blaga po nabavni vrednosti 5.000 € / kos. Razlika v ceni je 5 % in obračunan DDV 22-odstoten. Primanjkljaj je v breme družbe.
01. 2. 2016

Inventurni popis zalog trgovskega blaga

Blago je gibljivo sredstvo, ki ga v okviru rednega poslovanja nabavimo za nadaljnjo prodajo. Blago nabavimo zato, da ga bomo prodali. V trgovinskih procesih v vrednost blaga vključimo nabavne stroške (prevoz, skladiščenje, tehtanje, pakiranje ipd.). Zaloge trgovskega blaga vrednotimo po nabavni ceni, ki jo sestavljajo fakturna cena, uvozne dajatve in ...
01. 2. 2016

Prodaja trgovskega blaga v EU – prodajna vrednost

Družba Vihar, d. o. o., je prejela račun za trgovsko blago v vrednosti 122.000 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Ocenjeni odvisni stroški so 15-odstotni, vkalkulirana marža je 18-odstotna. Kupcu je družba Vihar, d. o. o., prodala trgovsko blago v vrednosti 50.000 evrov.
s