Poslovno poročilo

17. 11. 2022

Popis postavk v poslovnih knjigah z uporabo matematično-statistične metode

Avtor: Tanja Kokot
Verjetno se je skoraj vsakdo, predvsem ob koncu leta, že kdaj znašel pred zaprtimi vrati trgovine, na njih pa napis: Zaprto zaradi inventure.Inventuro ali popis je dr. Ivan Turk poimenoval »posledek popisovanja, ki se izraža v popisnem seznamu zalog, denarja, terjatev in obveznosti ».Zakonska obveza izvedbe inventure je predpisana ...
Samo za aktivne naročnike
30. 9. 2016

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo mora biti pošten prikaz položaja, poslovanja in razvoja poslovanja podjetja. V poslovnem poročilu se morajo razkriti in predstaviti tisti podatki, ki se nanašajo na poslovno leto in niso bili razkriti v računovodskem poročilu. Po zakonu mora vsebovati zlasti podatke o pomembnih poslovnih dogodkih po koncu poslovnega leta, opredeliti ...
Samo za aktivne naročnike
s