Knjiženje ostalih poslovno potrebnih in nepotrebnih stroškov (štipendije, šolnine, sponzorstva, donacije)

31. 1. 2023

Prejete nenamenske donacije v materialni obliki

Organizacija je prejela nenamensko donacijo v višini 8.000,00 € v blagu, ki jo je uporabila za lastne poslovne namene in za nadaljnjo prodajo. V kakšne namene je organizacija prejeto donacijo uporabila, ne poroča donatorju. Organizacija je prejeto donacijo v blagu uporabila za lastne namene v višini 3.000 ...
Samo za aktivne naročnike
25. 1. 2023

Dane nenamenske donacije v materialni obliki

Organizacija je podarila nenamensko donacijo v višini 8.000,00 € z svojimi proizvedenimi proizvodih, ki jih ima na zalogi. V kakšne namene bo donirana organizacija uporabila gotove proizvode o tem ne poroča donatorju. Organizacija je registrirana za humanitarne namene.Knjiženje: Zap. št. Kategorija Konto Debet Kredit 1 Nakazilo donacije v ...
Samo za aktivne naročnike
25. 1. 2023

Dane nenamenske donacije v denarju

Organizacija je nakazalo nenamensko donacijo v višini 8.000,00 € v denarju. V kakšne namene bo organizacija uporabila donirana sredstva o tem ne poroča donatorju. Organizacija je registrirana za humanitarne namene.Knjiženje: Zap. št. Kategorija Konto Debet Kredit 1 Nakazilo donacije v denarju Denarna sredstva na računih, razen deviznih 110 ...
Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2020

Štipendije in njihovo poročanje

Kot del štipendije se šteje tudi vsa povračila stroškov, ki so povezana s študijem (nastanitev, prehrana, prevoz ipd.) in predstavljajo del štipendije. V davčno osnovo od drugih dohodkov se ne všteva zneska kadrovske ali druge štipendije, izplačane za mesečno obdobje, osebi, ki je vpisana kot učenec, dijak ali študent za ...
Samo za aktivne naročnike
17. 4. 2018

Donacije 3

Družba je prejela vlogo za doniranje v humanitarne prireditve, ki jo organizira humanitarna organizacija, v vrednosti 12.000 evrov. Vlogo je odobrila in podarila opremo, ki je ne uporablja.
Samo za aktivne naročnike
17. 4. 2018

Donacije 2

Družba je prejela vlogo od fizične osebe za pomoč (doniranje sredstev) pri nakupu posebnega vozička v vrednosti 12.000 evrov. Vlogo je odobrila in plačala. Oddati je treba obrazec REK-2.
Samo za aktivne naročnike
30. 9. 2016

Donacije

Družba je prejela vlogo za doniranje v humanitarne prireditve, ki jo organizira humanitarna organizacija, v vrednosti 12.000 evrov. Vlogo je odobrila in plačala.
Samo za aktivne naročnike
s