Minimalna plača

26. 1. 2023

Višina minimalne plače 2023

V Uradnem listu RS, št. 4/2023 z dne 13.1.2023 je določena nova višina minimalne plače, ki od 1. 1. 2023 znaša:bruto znesek = 1.203,36 €neto znesek = 878,48 €višina na novo določene minimalne plače velja od 1. 1. 2023..
07. 10. 2021

V kakšni višini se izplača mesečna subvencija minimalne plače?

Mesečna subvencija minimalne plače za polni delovni čas se izplača v višini 50 eurov.
05. 10. 2021

Kako pravilno obračunati razliko do minimalne plače po zakonu na plačilni listi

Višino minimalne plače opredeljuje Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18). Za leto 2021 je višina minimalne plače izračunana na podlagi 3. in 4. člena Zakona o minimalni plači in objavljena v Uradnem listu v mesecu januarju 2021 na podlagi 6. člena ...
Samo za aktivne naročnike
11. 3. 2021

Organizacija je koristila subvencijo do višine bruto minimalne plača v letu 2021. Kako je z odpuščanjem v letu 2021 ali 2022 ?

Na podlagi 29.čl Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) je delodajalec za vsakega delavca, katerega plača za polni delovni čas, brez dodatkov, določenih z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, dela plače za delovno uspešnost in plačila za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ...
23. 2. 2021

Povračilo dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije po PKP8

Kdo je upravičen do povračila dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije?Na podlagi 29. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 - ZDUOP je delodajalec za vsakega delavca, katerega plača za polni delovni čas, brez dodatkov, določenih z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, dela plače ...
Samo za aktivne naročnike
19. 3. 2020

Obračun prispevkov od minimalne zavarovalne osnove

Plačilo za delo po pogodbi o zaposlitvi je sestavljeno iz plače, ki mora biti vedno v denarni obliki, in morebitnih drugih vrst plačil, če je tako določeno s kolektivno pogodbo. Pri plači mora delodajalec upoštevati minimum, določen z zakonom oziroma kolektivno pogodbo, ki neposredno zavezuje delodajalca. Če je na obračunu ...
Samo za aktivne naročnike
s