Stroški storitev

07. 8. 2019

Povečanje neopredmetenih sredstev glede na vlaganje v razvoj

Organizacija razvija nov produkt. Stroški materiala so 2.440 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Stroški storitev so 4.880 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Amortizacija opreme je 1.200 evrov in delo lastnih zaposlenih, ki delajo na razvoju, stane 3.200 evrov, bruto prispevki pa so 515 evrov. Račune je ...
Samo za aktivne naročnike
20. 12. 2017

Obračun po študentski napotnici

Obračun po študentski napotnici v vrednosti 400 evrov. Obračun prispevkov za študenta 400 evrov x 15,5 odstotka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje = 62 evrov (odšteje se od bruto vrednosti in študent si plačuje zavarovalno osnovo).
Samo za aktivne naročnike
20. 12. 2017

Mesečna pogodba za začasno delo

Vrednost mesečne pogodbe za začasno in občasno delo znaša 250 evrov.
Samo za aktivne naročnike
20. 12. 2017

Plačilo nočitve slovenskemu poslovnemu partnerju

Poslovnemu partnerju, ki je slovenski državljan, smo plačali nočitev v vrednosti 110,00 evra. Od njega smo pridobili davčno številko ter obračunali in plačali akontacijo dohodnine. Izpolnili in oddali smo obrazec REK-2.
Samo za aktivne naročnike
28. 1. 2016

Avtorske pogodbe - zavarovana oseba

Samostojni podjetnik je najel zunanjega strokovnjaka za prevod garancijskega lista. Oseba je zavarovana, pogodbena vrednost znaša 1.500 evrov.
Samo za aktivne naročnike
28. 1. 2016

Avtorske pogodbe – nezavarovana oseba

Samostojni podjetnik je najel zunanjega strokovnjaka za prevod garancijskega lista. Oseba ni zavarovana, pogodbena vrednost znaša 1.500 evrov.
Samo za aktivne naročnike
28. 1. 2016

Podjemne pogodbe – nezavarovana oseba

Samostojni podjetnik je najel zunanjega strokovnjaka za pomoč pri izvedbi letnega popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev (inventura). Oseba ni zavarovana, pogodbena vrednost znaša 1.500 evrov.
Samo za aktivne naročnike
28. 1. 2016

Podjemne pogodbe – zavarovana oseba

Samostojni podjetnik je najel zunanjega strokovnjaka za pomoč pri izvedbi letnega popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev (inventura). Oseba je zavarovana, pogodbena vrednost znaša 1.500 evrov.
Samo za aktivne naročnike
28. 1. 2016

Podjemne pogodbe (pogodbe o delu)

Samostojni podjetnik je s fizično osebo sklenil podjemno pogodbo za popravilo peči za centralno kurjavo. Za storitev se dogovorita, da bo samostojni podjetnik plačal fizični osebi po podjemni pogodbi 300,00 € neto.
Samo za aktivne naročnike
28. 1. 2016

Aktivne in pasivne časovne razmejitve

Samostojni podjetnik je prejel račun za najem razstavnega prostora na sejmu za pol leta v vrednosti 6.000 evrov brez vključenega 22-odstotnega DDV. Račun je plačal v celoti in ga mesečno razmejuje (aktivna časovna razmejitev).
Samo za aktivne naročnike
s