Nakup opredmetenih osnovnih sredstev in obračun amortizacije

30. 9. 2016

Nakup opredmetenih osnovnih sredstev in obračun amortizacije

Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo v lasti ali finančnem najemu, ki se uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ali za pisarniške namene ter se bo po pričakovanjih uporabljalo v več kot enem obračunskem obdobju.
Samo za aktivne naročnike
s