Gradbeništvo in obrnjena davčna obveznost za DDV (76.a člen ZDDV-1)

30. 9. 2016

Gradbeništvo in obrnjena davčna obveznost za DDV (76.a člen ZDDV-1)

V ZDDV-1 so našteta gradbena dela, tudi popravila, čiščenje, vzdrževanje, rekonstrukcija in rušenje v zvezi z nepremičninami. Skratka, gre za storitve s šifro standardne klasifikacije dejavnosti (SKD) F/Gradbeništvo. Gre za poglavja: F41 Gradnja stavb, F42 Gradnja inženirskih objektov, in F43 Specializirana gradbena dela:
Samo za aktivne naročnike
26. 1. 2016

Primeri knjiženj izdanih in prejetih gradbenih situacij

a) Družba Vihar, d. o. o., je izdala mesečno gradbeno situacijo v vrednosti 100.000 evrov. Gradbena storitev je bila zavarovana z lastno menico. Situacija je bila plačana v roku 30 dni. Na izdanem računu je družba Vihar, d. o. o., navedla, da gre za posel po 76. a členu ...
Samo za aktivne naročnike
s