Javni razpisi

04. 7. 2022

Prejem državne pomoči (nepovratna sredstva) na javnem razpisu

Organizacija se je prijavila na javni razpis za sofinanciranje nabave opredmetenih osnovnih sredstev (stroj).
27. 1. 2016

Prijava na javni razpis – subvencioniranje obresti za najeta posojila

Družba Vihar, d. o. o., se je prijavila na javni razpis, ki ga je objavilo Ministrstvo RS za finance. Namen razpisa je subven-cioniranje obrestne mere (60 odstotkov) za najeta dolgoročna posojila (8 let), ki so najeta za nabavo opreme. Nabavna vrednost opreme je 90.000 evrov 22-odstotnega DDV.
Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2016

Prijava na javni razpis – subvencioniranje nabave opreme

Družba Zajček, d. d., se je prijavila na javni razpis, ki ga je objavilo Ministrstvo RS za gospodarstvo. Namen razpisa je subvencioniranje nabave opreme za raziskave in razvoj v vrednosti 70 odstotkov brez vključenega 22-odstotnega DDV. Nabavna vrednost opreme je 120.000 evrov brez vključenega 22-odstotnega DDV, odvisni stroški prevoza ...
Samo za aktivne naročnike
s