Posebnosti računovodenja v društvih

30. 9. 2016

Težave pri vodenju računovodstva za društva

V Sloveniji je množica prostovoljnih društev (več kot 20.000, kot so: upokojenska, lovska, športna, turistična, gasilska, kulturna, planinska ipd.), ki delujejo na podlagi prostovoljnega dela članov in katerih glavni namen je druženje, tradicija, skupno vaško življenje in reševanje skupnih težav.
20. 1. 2016

Problemi in posebnosti po ustanavljanju in vodenju društva

Pri ustanavljanju in vodenju poslovanja in računovodstva v društvih se pojavljajo naslednji problemi: opredelitev pridobitne in nepridobitne dejavnosti, saj morajo društva svojo pridobitno dejavnost opredeliti v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti. Društva morajo poleg svoje osnovne šifre 94 - Dejavnost članskih organizacij dodati še šifro dejavnosti, ki jih društva opravljajo kot ...
Samo za aktivne naročnike
s