Davek od dohodka pravnih oseb - DDPO

14. 11. 2023

Davčna olajšava za zaposlovanje v letu 2022 po noveli ZDDPO-2S

Z novelo ZDDPO-2S[1] so se spremenili pogoji koriščenja olajšave za zaposlovanje po 55. členu ZDDPO-2[2] za obdobja od 1.1.2022 dalje.[1] Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2S (Uradni list RS, št. 172/2021)[2] Zakon o davku od dohodkov ...
Samo za aktivne naročnike
14. 11. 2023

Vrste davčnih olajšav za opremo

Predstavljeno so vrste investicijskih olajšav v zvezi z neopredmetenimi sredstvi in opredmetenimi osnovnimi sredstvi.   Vrste investicijskih olajšav v opremo   stroji, naprave, orodja, računalniška oprema (strojna, programska), motorna vozila (traktorji), delovni stroji (ne presegajo 40km/h,) kot so: bagerji, viličarji, katerih namen ni prevoz potnikov po cesti, oprema v ...
Samo za aktivne naročnike
03. 11. 2021

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2S)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajamU K A Z o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2S)Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2S ...
s