Zaloge

01. 3. 2022

Izračun vrednosti optimalnih zalog

Organizacije (proizvodnje, trgovinske, obrtne) morajo znati izračunati, koliko morajo imeti zalog, da poslovanje ni ogroženo. Pomembna je optimizacija vrste proizvodnje (individualna, serijska, množinska), kar posledično pomeni tudi načrtovanje in zagotavljanje optimalnih zalog.
Samo za aktivne naročnike
s