Kdaj oddati letno poročilo

30. 9. 2016

Kdaj oddati letno poročilo

Pomembni dnevi za oddajo različnih poročil v posameznem poslovnem letu: do 31. marca oddaja statističnih računovodskih izkazov, letno poročilo do 30. aprila konsolidirani statistični računovodskih izkazi do 30. junija revizija računovodskih izkazov do 31. avgusta revizija konsolidiranih računovodskih izkazov, oddaja letnega poročila na AJPES za javno objavo, zasedanje skupščine
Samo za aktivne naročnike
s