Likvidnost

26. 1. 2021

Obvladovanje finančnih tveganj

Vodstvo podjetja je odgovorno za zagotovitev spremljanja tveganj, katerim je podjetje izpostavljeno pri poslovanju. Zato mora sprejeti ustrezne ukrepe za obvladovanje tveganj. Vodstvo mora zagotoviti tudi organizacijo sistema notranjih kontrol na vseh področjih poslovanja podjetja.   Tako se danes gospodarske družbe srečujejo s tveganji vsakodnevno in jih z ustreznimi ukrepi ...
Samo za aktivne naročnike
06. 2. 2020

Likvidnost poslovanja

Likvidnost podjetja pomeni, ali lahko v pravem času unovčimo svoje premoženje (dolgoročno ali kratkoročno) v denar. Pogoj, da ugotovimo, ali smo likvidni ali ne, je narejena »bilanca stanja«. Poznamo šest kazalnikov likvidnosti (kratkoročne in dolgoročne), ki so prisotni pri analiziranju in ocenjevanju bonitete poslovanja s strani tako bank kot bonitetnih ...
Samo za aktivne naročnike
s