Transferne cene med povezanimi osebami

31. 7. 2020

Transferne cene med povezanimi osebami

Transferne cene so cene, ki si jih med seboj zaračunavajo povezane osebe Poslovanje med povezanimi osebami ima določene specifičnosti, tako na področju medsebojnega poslovanja kot posojanja denarnih sredstev. Povezane osebe morajo takšne posle obravnavati z računovodskega vidika v računovodskih izkazih in ločeno z davčnega vidika pri obračunu davka od dohodka ...
Samo za aktivne naročnike
s