Priprava letnega poročila

31. 3. 2022

Priprava letnega poročila za leto 2021

UVODPriprava letnega poročila za katero koli organizacijo je pomemben dogodek tako za računovodski oddelek kot tudi za poslovodstvo podjetja, zato je temu opravilu treba posvetiti dovolj pozornosti. Letnega poročila, ki mora prikazati resničen in pošten finančni položaj organizacije na dan bilance stanja, ni mogoče kakovostno pripraviti, če se tega ...
Samo za aktivne naročnike
30. 9. 2016

Priprava letnega poročila

Priprava letnega poročila poteka po naslednjih »sedmih« korakih: najprej določimo cilje podjetja in letnega poročila, vprašamo se, komu želimo poročati, imenujmo projekti tim (smatrajmo, da je letno poročilo projekt), ki naj ga sestavljajo odgovorni s področja temeljnih poslovnih funkcij, s poudarkom na financah in marketingu, pisec besedila, oblikovalec, fotograf, naredimo ...
Samo za aktivne naročnike
s