Najnovejše

Tema meseca

Dolgoročna sredstva / Opredmetena osnovna sredstva

Amortizacija dolgoročnih sredstev

02. 10. 2023

Dolgoročna sredstva / Opredmetena osnovna sredstva

Metode vrednotenja dolgoročnih sredstev

02. 10. 2023

Dolgoročna sredstva / Opredmetena osnovna sredstva

Naknadna vlaganja v opredmetena osnovna sredstva

02. 10. 2023

Dolgoročna sredstva / Opredmetena osnovna sredstva

Opredmetena osnovna sredstva - SRS 1 - 2016

02. 10. 2023

Dolgoročna sredstva / Neopredmetena sredstva

Raziskave, razvijanje in razvoj

02. 10. 2023

Dolgoročna sredstva / Neopredmetena sredstva

Vrednotenje neopredmetenih sredstev

02. 10. 2023

Dolgoročna sredstva / Neopredmetena sredstva

Splošno o neopredmetenih sredstvih

02. 10. 2023

Računovodski praktikum / Svetovalnica

Dodatno delo upokojenca

02. 10. 2023

Dolgoročna sredstva / Dolgoročne finančne naložbe

Razpis delnic

28. 9. 2023

Dolgoročna sredstva / Dolgoročne finančne naložbe

Naložbe v nakup obveznic, vrednotenih po nabavni vrednosti

28. 9. 2023

Dolgoročne poslovne in finančne obveznosti organizacij / Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti

Razpis obveznic

28. 9. 2023

Dolgoročne poslovne in finančne obveznosti organizacij / Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti

Pretvorba poslovnih obveznosti v blagovni kredit - sukcesivno plačevanje

28. 9. 2023

Dolgoročne poslovne in finančne obveznosti organizacij / Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti

Pretvorba poslovnih obveznosti v blagovni kredit

28. 9. 2023

Dolgoročne poslovne in finančne obveznosti organizacij / Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti

Prejem dolgoročnega posojila od družbenika - oslabitev

28. 9. 2023

+800 podjetij nam že zaupa

Kaj je skupno vsem našim strankam, da nam zaupajo?

“Strokovne informacije, praktična izobraževanja, zanesljivost in ažurnost.”

"

Delavnice so izredno praktično zastavljene in strokovno gradivo predano s strani dobro podkovanih strokovnih predavateljev. Moduli so zasnovani in izvedeni v smiselnem sosledju, delavnice pa interaktivne. S podjetjem Založba Forum Media sem zelo zadovoljna in priporočam njihove storitve.

user-80x80.png

Tanja Harej

HR Manager, Pipistrel d.o.o.

"

Seminar je bil zanimiv in tudi zelo koristen. Odlični predavatelji so izhajali iz svojih izkušenj, kar je bilo zame posebej dragoceno. Obravnave vsebine in seminarska gradiva mi bodo v veliko pomoč pri mojem delu. On-line seminar je bila tehnično dobro izveden, zato udeležba preko oddaljenega dostopa ni predstavljala nobene ovire.

user-80x80.png

Helena Bešter

Kapitalska družba, d. d.

6118-onlineIzdaja.png
Spletni dostop
Spletni dostop vključuje:
  • Neomejen dostop do vseh strokovnih prispevkov s področja računovodstva

  • Spletni priročnik Knjižbe za računovodje

  • Praktične vzorce dokumentov z možnostjo urejanja

  • Povezava do aktualne zakonodaje

  • Neomejeno možnost zastavljanja konkretnih vprašanj strokovnjakom

  • Knjižnico spletnih seminarjev, ki pokrivajo aktualne teme

  • Brezplačno udeležba na 4 spletnih seminarjih

  • Računovodski koledarček s pomembnimi datumi

  • Posodobitve in obveščanja v zvezi z aktualnimi tematikami na področju računovodstva

  • Popust na vse izobraževalne seminarje

s