Najnovejše

Tema meseca

Proračunski porabniki / Opredelitev pridobitne in nepridobitne dejavnosti

Tržna dejavnost v javnem zavodu in priprava cenika za prodajo blaga in storitev na trgu

12. 8. 2022

Računovodski praktikum / Svetovalnica

Upoštevanje subvencije pri izračunu odbitnega deleža v JS

11. 8. 2022

Računovodski praktikum / Svetovalnica

Knjiženje odobrenega kontokredita

11. 8. 2022

Računovodski praktikum / Svetovalnica

Račun za online izobraževanje in samoobdavčitev- javni sektor

09. 8. 2022

Računovodski praktikum / Svetovalnica

Bolniška v času koriščenja letnega dopusta

04. 8. 2022

Računovodski svetovalec / Aktualne vsebine za leto 2022

Aktualni statistični podatki za julij

04. 8. 2022

Računovodski praktikum / Svetovalnica

Dodatek za delovno dobo študentu (javni sektor)

04. 8. 2022

Računovodski praktikum / Svetovalnica

Dnevnica za službeno potovanje v tujini - javni sektor

03. 8. 2022

Računovodski praktikum / Svetovalnica

Transakcija »sale and lease back«

03. 8. 2022

Vsebine / Novice

Predlogi davčnih sprememb v javni obravnavi

01. 8. 2022

+800 podjetij nam že zaupa

Kaj je skupno vsem našim strankam, da nam zaupajo?

“Strokovne informacije, praktična izobraževanja, zanesljivost in ažurnost.”

"

Delavnice so izredno praktično zastavljene in strokovno gradivo predano s strani dobro podkovanih strokovnih predavateljev. Moduli so zasnovani in izvedeni v smiselnem sosledju, delavnice pa interaktivne. S podjetjem Založba Forum Media sem zelo zadovoljna in priporočam njihove storitve.

user-80x80.png

Tanja Harej

HR Manager, Pipistrel d.o.o.

"

Seminar je bil zanimiv in tudi zelo koristen. Odlični predavatelji so izhajali iz svojih izkušenj, kar je bilo zame posebej dragoceno. Obravnave vsebine in seminarska gradiva mi bodo v veliko pomoč pri mojem delu. On-line seminar je bila tehnično dobro izveden, zato udeležba preko oddaljenega dostopa ni predstavljala nobene ovire.

user-80x80.png

Helena Bešter

Kapitalska družba, d. d.

6118-onlineIzdaja.png
Spletni dostop
Spletni dostop vključuje:
  • Neomejen dostop do vseh strokovnih prispevkov s področja računovodstva

  • Spletni priročnik Knjižbe za računovodje

  • Praktične vzorce dokumentov z možnostjo urejanja

  • Povezava do aktualne zakonodaje

  • Neomejeno možnost zastavljanja konkretnih vprašanj strokovnjakom

  • Knjižnico spletnih seminarjev, ki pokrivajo aktualne teme

  • Brezplačno udeležba na 4 spletnih seminarjih

  • Računovodski koledarček s pomembnimi datumi

  • Posodobitve in obveščanja v zvezi z aktualnimi tematikami na področju računovodstva

  • Popust na vse izobraževalne seminarje

s