REK-O

08. 5. 2024

Oddaja REK obrazca za izplačilo plače – kontrola vpisanih ur

FURS obvešča, da so zaradi odkritih nepravilnosti pri poročanju ur v REK-O obrazcih vgradili kontrolo, in sicer se morajo ure poročane v poljih A062, S09 in rubrikah M ujemati. Kontrola je dopolnjena tako, da bo dovoljeno odstopanje + - 1 ura.Pravila glede vpisovanja ur v posameznih poljih REK obrazca so za ...
08. 5. 2024

Izpolnjevanje podatkov v obrazcu REK-neOZP

Zavezance za odtegnitev in plačilo OZP za prejemnike dohodka, pri katerih je izplačan dohodek prenizek za odtegnitev in plačilo OZP, FURS opozarja na pravilno izpolnitev podatkov v obrazcu Obvestilo o nezmožnosti odtegnitve obveznega zdravstvenega prispevka – OZP (REK-neOZP).V polje »Znesek dohodka« je treba  vpisati znesek dohodka, ki je izkazan na ...
20. 1. 2023

Navodila za izpolnjevanje REK-O obrazcev

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA OBRAČUN DAVČNEGA ODTEGLJAJA    1.0 SPLOŠNA NAVODILA    Podatke na način, določen s tem navodilom, predložijo davčnemu organu prek sistema eDavki vsi zavezanci za davek, ki so plačniki davka in izplačujejo dohodke, od katerih se obračuna davčni odtegljaj in/ali prispevki za socialno varnost (v ...
20. 1. 2023

REK-O - poročanje podatkov o nadomestilu plač, ki so predmet delnega povračila po ZPGOPEK

18. 1. 2023 16:43 | REK obrazciREK-O Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize - ZPGOPEK v 21. členu ureja možnost delnega povračila nadomestila plač zaradi skrajšanega polnega delovnega časa in v 35. členu delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo.Izplačilo nadomestila plače, ki ...
s