REK-O

20. 1. 2023

Navodila za izpolnjevanje REK-O obrazcev

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA OBRAČUN DAVČNEGA ODTEGLJAJA    1.0 SPLOŠNA NAVODILA    Podatke na način, določen s tem navodilom, predložijo davčnemu organu prek sistema eDavki vsi zavezanci za davek, ki so plačniki davka in izplačujejo dohodke, od katerih se obračuna davčni odtegljaj in/ali prispevki za socialno varnost (v ...
20. 1. 2023

REK-O - poročanje podatkov o nadomestilu plač, ki so predmet delnega povračila po ZPGOPEK

18. 1. 2023 16:43 | REK obrazciREK-O Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize - ZPGOPEK v 21. členu ureja možnost delnega povračila nadomestila plač zaradi skrajšanega polnega delovnega časa in v 35. členu delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo.Izplačilo nadomestila plače, ki ...
s