Posojila in finančne naložbe

20. 9. 2023

Posojila pri neposrednih proračunskih uporabnikih

Knjiženje odkupa stanovanja po stanovanjskem zakonu Ministrstvo za obrambo je sklenilo s svojim zaposlenim pogodbo o prodaji stanovanja na obroke v vrednosti 15.000 €. Dogovorjen mesečni obrok je 100 €. Skladno z zakonodajo je bilo nakazano v proračun države 70 % prejetih sredstev, 20 % sredstev Stanovanjskemu skladu in 10 % sredstev ...
Samo za aktivne naročnike
20. 9. 2023

Posojila pri posrednih proračunskih uporabnikih

Knjiženje dolgorčno prejetega posojila Dolgoročna posojila so posojila, za katera je dogovorjeni rok zapadlosti v plačilo daljši od enega leta. Izkazujejo se na kontih skupine 96. Evidenčno se izkazujejo v razredu 5, in sicer na ustreznih kontih skupine 50 (zadolževanje), kjer evidentiramo prejem najetih posojil, ter na ustreznih kontih skupine ...
Samo za aktivne naročnike
s