Svetovalnica

V naši svetovalnici so shranjeni vsi odgovori na vaša vprašanja.

30. 5. 2023

Ali moramo evidenco ur po spremembi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti od 20. novembra 2023 voditi elektronsko?

Glede na to, da so po noveli Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti predvidene spremembe pri evidenci delovnega časa od 20. 11. 2023, me zanima, kaj točno to pomeni. Ali mora ta biti v elektronski obliki, ali se morajo delavci "štemplati", ali je še zmeraj lahko ročno ...

Samo za aktivne naročnike:
26. 5. 2023

Izdaja potnega naloga - javni sektor

Ali je priprava potnega naloga potrebna v vsakem primeru, ko je oseba napotena na službeni sestanek oz. dogodek, tudi če je razdalja relacije manj kot kilometer?

Samo za aktivne naročnike:
25. 5. 2023

Obračun službene poti, če se delavec nanjo odpravi od doma - javni sektor

Če je uslužbenec napoten na službeno pot od doma (Bled) v Kranj in gre po končanem sestanku iz Kranja na delovno mesto (Jesence), ali je v tem primeru prihod na delo po potnem nalogu v relaciji Bled-Kranj -Jesenice, ali se po potnem nalogu štejejo samo kilometri v relaciji (Bled-Kranj-Bled) kilometri ...

Samo za aktivne naročnike:
25. 5. 2023

Višina dnevnice v primeru organizirane prehrane - javni sektor

Službeno potovanje traja 9 ur in so med odmori bili prigrizki, koliko se potem od dnevnice nad 8 do vključno 12 ur odšteje za prehrano, ki je bila v sklopu dogodka organizirana, prigrizki?

Samo za aktivne naročnike:
25. 5. 2023

Prejeta storitev vodenja turističnega ogleda in DDV

Prejeli smo račun hrvaškega podjetja za vodenje turističnega ogleda v Zagrebu. Prejeli smo račun na katerem je navedeno da DDV ni obračunan saj so mali davčni zavezanci in niso zavezani k obračunu DDV. Ali je potrebno narediti samoobdavčitev za omenjeno storitev ali ne (glede na navedeno klavzulo)?

Samo za aktivne naročnike:
16. 5. 2023

Izobraževanje od doma

Imamo sodelavca, ki bo izobraževanje spremljal od doma. Torej potnih stroškov ne bi imel. Kako napisati potni nalog v tem primeru? Ali je potrebno to prijavit Inšpektoratu kot delo na domu?

Samo za aktivne naročnike:
16. 5. 2023

Ali lahko predsednik sveta zavoda v času odsotnosti zaradi bolniškega staleža vodi korespondenčno sejo sveta zavoda?

Izvesti moramo korespondenčno sejo sveta zavoda, ki je zaradi nujnih zadev ne moremo prestaviti. Predsednica sveta zavoda je vzgojiteljica, zaposlena v našem vrtcu, sedaj pa je v bolniškem staležu zaradi poškodbe, je pa pripravljena kljub temu korespondenčno sejo izvesti. Ali jo lahko, kljub bolniškemu staležu, vodi predsednica sveta zavoda ali ...

Samo za aktivne naročnike:
16. 5. 2023

Letni dopust - koriščenje iz preteklega leta

Zaposleni bi rad izkoristil preostanek lanskoletnega dopusta (2 tedna), tj. 2 tedna v kosu, da zadosti zakonski zahtevi. Vendar bi koriščenje dopusta pričel zadnji teden junija in nadaljeval v 1 teden julija. Vemo, da je treba lanskoletni dopust izkoristiti do konca junija. Zanima nas, ali lahko zaradi tega, ker začne ...

Samo za aktivne naročnike:
15. 5. 2023

Sklenjena pogodba o dopolnilnem delu po 147. členu ZDR-1 in dodatna pravica do dopusta in regresa

Ali delavcu, ki ima na šoli sklenjeno pogodbo o dopolnilnem delu po 147. členu ZDR-1 (za polni delovni čas je zaposlen pri drugem delodajalcu, s soglasjem tega glavnega delodajalca pa na šoli dela 8 ur tedensko za določen čas) pripada tudi na šoli še dodatno letni dopust in regres za ...

Samo za aktivne naročnike:
11. 5. 2023

Zakon o zaščiti prijaviteljev in obveznost določitve posebne telefonske številke in e-naslova za zaupnika

Ali je dovolj, če ima notranja zaupnica za prijavo stacionarno telefonsko številko v pisarni, ki je že namenjena njenemu delu, (na primer svetovalna delavka, ki ima svojo pisarno in je v njej sama in se edina javlja na telefon) ali je potrebna še ena dodatna telefonska številka oz. telefon? Lahko ...

Samo za aktivne naročnike:
11. 5. 2023

Pravilno knjiženje v glavno knjigo - javni sektor

Občina nam je izdala Soglasje za prodajo stare opreme.Prodajo v imenu Občine in za račun Občine izvrši Vrtec.Prejeta sredstva iz naslova prodaje se nakažejo na TRR občine.Vrtec je kupcem izdal račune in na svoj bančni račun prejel nakazilo.Kako pravilno knjižiti v glavni knjigi? Izdane račune in ...

Samo za aktivne naročnike:
10. 5. 2023

Neplačan dopust - javni sektor

Zanima me še, kako je z neplačanim dopustom? Delavec ga bo koristil nekaj dni- katere prispevke v največ primerih poravna delavec in katere delodajalec?

Samo za aktivne naročnike:
09. 5. 2023

Določitev plače pri napredovanju v naziv - javni sektor

Zaposleno imamo diplomirano vzgojiteljico predšolskih otrok (VS- bolonjski sistem). Razporejena je na delovno mesto Učitelj VII/1 (OPB-1.razred) in Učitelj VII/2. V letošnjem letu je prejela naziv Svetovalec. Ali se ji naziv prenaša v obe delovni mesti in ji plača svetovalca pripada za obe del.mesti?

Samo za aktivne naročnike:
09. 5. 2023

Uvrstitev v plačilni razred - javni sektor

Znotraj zavoda je prišlo do razporeditve delovnih mest, tako je Tajnica VIZ VI (trenutno je bila uvrščena v 28 plačni razred) zasedla mesto računovodja VII/1. Ali ji pripada začetni 30. plačni razred (oziroma po 1.4.2023, 31 pl. razred)?

Samo za aktivne naročnike:
05. 5. 2023

Dodatek za delovno dobo v javnem sektorju

Kakšna je višina (odstotek) dodatka na delovno dobo zaposlenemu v javnem sektorju in pravna podlaga za izplačilo? Ali je za celotni javni sektor enaka višina dodatka na delovno dobo?

s