Svetovalnica

V naši svetovalnici so shranjeni vsi odgovori na vaša vprašanja.

11. 6. 2024

Ali je možen dogovor z delavcem za koriščenje dopusta po 30. 6.?

Zanima nas, kako je z dopustom iz prejšnjega leta, ki se mora koristiti do 30.6. Ali se lahko z delavcem dogovori, da bi se dopust pokoristil do konca leta, ali da se lahko spremeni v ure? Smo javni sektor.

Samo za aktivne naročnike:
10. 6. 2024

Dodatek po po 105.a členu in obračun bonitete

Ob izplačilu dodatka po 105.a členu se mi poraja vprašanje, ali je potrebno delavcu, ki se mu izplača dodatek, obračunati tudi boniteto.

Samo za aktivne naročnike:
10. 6. 2024

Dogovor o neplačanem dopustu

Delavec je izrabil že kar nekaj dni letnega dopusta in bi želel, da se mu v mesecu maju obračuna nekaj dni neplačanega dopusta. Odsotnost je odobril direktor podjetja. Ali mu moramo izdati kakšen sklep v tem primeru?

Samo za aktivne naročnike:
06. 6. 2024

Nakup športne opreme pri s.p. kot davčno priznan strošek

Prosim za informacijo, ali lahko podjetje s.p. (zavezanec), ki ima registrirano dejajvnost M70.220 - Drugo podjetniško in poslovno svetovanje ima za stroške in odbitek DDV športno obutev (oblačila), saj le to rabi neposredno za svetovanje na terenu?

05. 6. 2024

Vrednost osnovnega sredstva

Postavili bomo nov most na mestu starega mostu (uničen zaradi poplav). Zanima nas, če so naslednje vsebine del vrednosti osnovnega sredstva: -projekt za rušenje mostu -stroški za rušenje (izvedba) -projekti za postavitev novega mostu Zanima nas tudi, razlika v obravnavi med IFRS in SRS zgoraj navedenega?

Samo za aktivne naročnike:
03. 6. 2024

Davčni vidik prodaje podjetja

Edini družbenik podjetja se odloči zapreti podjetje. Podjetje razpolaga z nepremičnino in ostalimi osnovnimi sredstvi, nekatera so odpisana v celoti, druga še imajo sedanjo vrednost. Slednjo ima tudi nepremičnina.Kaj pomeni zaprtje z davčnega vidika za podjetje in za fizično osebo, ki premoženje svojega podjetja pridobi.

Samo za aktivne naročnike:
27. 5. 2024

Davčna olajšava v primeru plačila avansa v enem letu in pridobitve v naslednjem letu

Podjetje je plačalo avansni račun za osnovno sredstvo v letu 2023. To osnovno sredstvo je podjetje dobilo v letu 2024. V katerem letu je davčna olajšava, če sploh ?

Samo za aktivne naročnike:
24. 5. 2024

Olajšava ob nakupu električnega avtomobila

Če podjetje kupi električni avto, dobi subvencijo. Ali v tem primeru podjetje dobi davčno olajšavo?

Samo za aktivne naročnike:
23. 5. 2024

Knjiženje zamudnih obresti

Prejeli smo račun na katerem nam zaračunavajo zamudne obresti. Kako se takšen račun pravilno poknjiži?

Samo za aktivne naročnike:
20. 5. 2024

Popoldanske obveznosti strokovnega delavca v času bolniškega staleža za krajši delovni čas

Delavec - pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok dela po 6 ur na dan, 2 uri na dan je na bolniški. Ali se lahko delavec v takem primeru udeležuje roditeljskih sestankov, sestankov vzgojiteljskega zbora idr., ki so v popoldanskem času in to za delavca pomeni, da bo dnevno opravil več kot 8 ur?

Samo za aktivne naročnike:
14. 5. 2024

Pravica do solidarnostne pomoči zaradi bolezni delavca

Zanima me, kako je z izplačilom solidarnostne pomoči zaradi izpada dohodka zaradi daljše bolniške odsotnosti. Delavka je uvrščena v 25. plačni razred. Delavka je od konca avgusta 2023 do začetka novembra 2023 bila nezmožna za delo, nato do začetka decembra 2023 je bila zmožna za delo v skrajšanem delovnem času ...

Samo za aktivne naročnike:
07. 5. 2024

Poročanje FURS-u o izplačilu iz šolskega sklada

I. Ali je potrebno na DURS oddati tudi podatke o subvencionirani letni šoli v naravi, ko sredstva dobimo od MVI? II. Ali lahko iz šolskega sklada VSEM učencem šole omogočimo npr. prispevek za gokard, ki ga omogoči neko društvo za ceno npr. 200 EUR. To bi prišlo 1,2 EUR ...

Samo za aktivne naročnike:
06. 5. 2024

Katere mesece plače upoštevati pri izračunu odpravnine ob upokojitvi?

Imamo vprašanje glede odpravnine ob upokojitvi. Delavka se je upokojila s 1. 4. 2024. Sporazum o prekinitvi pogodbe o zaposlitvi zaradi starostne upokojitve ji je bil vročen 8. 2. 2024, zato smo za izračun odpravnine upoštevali tri povprečne plače pred vročitvijo sporazuma o prekinitvi (oktober, november in december 2023). Zanima ...

Samo za aktivne naročnike:
25. 4. 2024

Pravica do regresa za prehrano za delovni čas tri ure dnevno za delavca, ki dela za krajši delovni čas zaradi starševstva

Delavec je na podlagi 81. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju dolžan delati skrajšan delovni čas od polnega, v trajanju 3 ure dnevno, delavec ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za 8 ur, v Kolektivni pogodbi za negospodarstvo se govori zgolj o upravičenosti do povračila stroškov regresa za prehrano ...

Samo za aktivne naročnike:
24. 4. 2024

Izguba kartice za registriranje - ali lahko delodajalec strošek delavcu odtrga od plače?

Prosimo za pomoč pri naslednji dilemi – ali lahko delavcu od plače odtrgamo stroške za izgubo kartice za registracijo delovnega časa (seveda s podpisanim soglasjem delavca)? Dilema se nam poraja tudi zaradi DDV-ja, od prejetega računa smo si namreč odbijali DDV, v primeru odtegljaja pa obračuna DDV ni.

Samo za aktivne naročnike:
s