Svetovalnica

V naši svetovalnici so shranjeni vsi odgovori na vaša vprašanja.

20. 2. 2024

Zamik dneva izplačila plač

Do sedaj smo imeli izplačilo plač 10. v mesecu oz. če je bil 10. med vikendom, zadnji delovni dan pred 10. V pogodbi imamo navedeno do vsakega 10. v mesecu. V kolikor bi želeli, da se izvede izplačilo plač 10. oz. najkasneje do 15. v mesecu, je možen premik izplačila ...

Samo za aktivne naročnike:
12. 2. 2024

Višina mesečne nagrade za obvezno opravljanje prakse dijaka

Prosimo vas za informacijo o pravni podlagi za izplačilo mesečne nagrade za obvezno opravljanje prakse za dijake. Ta znaša trenutno 86 EUR, kot smo zasledili.

Samo za aktivne naročnike:
12. 2. 2024

Glavni ali drugi delodajalec pri obračunu obveznega zdravstvenega prispevka

Zanima me glede pravila glavnega ali drugega delodajalca pri obračunu obveznega zdravstvenega prispevka. Če je delavec npr. polovico meseca še na starševskem dopustu, drugo polovico pa že nastopi delo. Je v tem primeru smiselno, da delavec poda Izjavo in je glavni delodajalec podjetje pri katerem je zaposlen in drugi delodajalec ...

Samo za aktivne naročnike:
06. 2. 2024

Olajšava po 55.b čl. ZDDPO

Oktobra 2022 smo zaposlili osebo mlajšo od 25 let. Konec istega leta nismo presegli povprečnega števila zaposlenih, tako olajšave po 55.b čl. ZDDPO nismo mogli upoštevati. Konec leta 2023 presegamo povprešno število zaposlenih. Ali lahko v tem letu upoštevamo olajšavo?

Samo za aktivne naročnike:
31. 1. 2024

Izraba letnega dopusta pri zaposlitvi za določen čas v javnem sektorju

Prosimo vas za pojasnilo v zvezi z izrabo dopusta v primeru zaposlitve za določen čas. Javna uslužbenka je zaposlena za določen čas, pogodba se ji izteče 13. 2. 2024. Delodajalec ji bo pogodbo podaljšal za eno leto (brez prekinitve). Zanima me, ali mora dopust za leto 2023 porabiti pred iztekom ...

Samo za aktivne naročnike:
26. 1. 2024

Obdavčitev prejete dividende od hčerinskega podjetja v Rusiji

V letu 2023 smo prejeli dividendo od hčerinske družbe s sedežem v Rusiji (naša družba je njen 100 % lastnik).Ob izplačilu je bil v Rusiji plačan 15 % davek, v skladu z ruskimi predpisi.Glede na to, da je EU v začetku leta 2023 državo Rusijo dodala na črni seznam davčnih ...

Samo za aktivne naročnike:
22. 1. 2024

Evidentiranje časa za odmor za malico delavcev na delovnem mestu

Zanima nas, kako evidentirati malico delavcev, ki malicajo na delovnem mestu. Absolutno se nam ne zdi ok rešitev pošiljanje delavcev, da se evidentirajo in potem odjavijo od malice. Ali bi bilo dovolj v tem primeru v Pravilniku o delovnem času, opredeliti, da ima delavec pravico do odmora?

Samo za aktivne naročnike:
19. 1. 2024

Veljavnost prepovedi izvzema prejetih dividend

V letu 2023 smo prejeli dividendo od hčerinske družbe s sedežem v Rusiji (naša družba je njen 100 % lastnik).Ob izplačilu je bil v Rusiji plačan 15 % davek, v skladu z ruskimi predpisi.Glede na to, da je EU v začetku leta 2023 državo Rusijo dodala na črni seznam davčnih ...

Samo za aktivne naročnike:
16. 1. 2024

Uporaba službene bančne kartice v javnem zavodu

Smo glasbena šola, ki veliko notnega gradiva naroča preko spleta. Zanima me, če ima lahko javni zavod, v našem primeru šola, bančno kartico.

Samo za aktivne naročnike:
11. 1. 2024

Obveznost sprejema novega pravilnika o evidenci o izrabi delovnega časa

Ali moramo zaradi sprememb pri vodenju evidence delovnega časa s 20. 11. 2023 sprejeti novi pravilnik?

Samo za aktivne naročnike:
10. 1. 2024

Odpravnina ob upokojitvi v javnem sektorju

23.9.1985 sem se zaposlila neprekinjeno. Izračun zpiza imam za 8.2.2026. 11.10.2022 sem se zaposlila v javnem zavodu. V javnem sektorju bom zaposlena približno 3 leta in 4 mes. Zanima me, če mi pripada odpravnina? Skupne delovne dobe bom imela 40 let in 4 mesece.

Samo za aktivne naročnike:
05. 1. 2024

Beleženje efektivnih delovnih ur in odmora

V skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti smo do sedaj v poročilu o delu dnevno beležili posebej efektivne ure po določenih nalogah in posebej minute odmora (npr. 7,5 ure efektive + 0,5 ure odmora). Zanima nas, ali lahko poročila o delu poenostavimo in odmor ...

Samo za aktivne naročnike:
04. 1. 2024

Smrt v družini, bolniška odsotnost in možnost koriščenja izrednega dopusta

Zaposlena je imela smrt v družini, ko je bila na bolniškem staležu. Zanima nas, ali je v tem primeru zaposlena upravičena do odsotnosti z dela z nadomestilom plače po 50. členu Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja?

Samo za aktivne naročnike:
04. 1. 2024

Izbira in financiranje računovodskega servisa kot zunanjega izvajalca

V javnem vrtcu smo ostali brez računovodja. Večkrat smo ponovili razpis, a na koncu delavca nismo dobili. Ker vrtec brez računovodja ne more delovati, smo poslali več povpraševanj na računovodske servise, odgovorov nismo dobili – vsaj pisnih ne. Delo je pripravljen opraviti samo en servis, a le začasno, zato bomo z ...

Samo za aktivne naročnike:
03. 1. 2024

Zavarovanje za zaposlene za hitrejši dostop do zdravnika

Podjetje je za zaposlene sklenilo zavarovanje za hitrejši dostop do zdravnika. Ali to predstavlja boniteto zaposlenega? Kako naj določimo osnovo za izračun bonitete? Kaj pa v primeru sklenitve življenjskega zavarovanja in zavarovanja za primer invalidnosti? Ali drži, da je v tem primeru boniteta zaposlenega le, če je upravičenec do odškodnine ...

Samo za aktivne naročnike:
s