Poslovni dogodki

20. 4. 2023

Stroški zasebnega življenja samostojnega podjetnika

Samostojni podjetnik lahko določene stroške privatnega življenja prenese na svojo dejavnost kljub verodostojni knjigovodski listini. Vrednost prejetega računa za seminar z letovanjem je v vrednosti 12.200 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Iz računa je razvidno, da gre za stroške privatnega življenja. Plačilo je nakazal iz svojega poslovnega računa. Zap ...
Samo za aktivne naročnike
25. 8. 2022

Poslovanje samostojnega podjetnika in prenosi premoženja

Pri prenosu premoženja iz gospodinjstva v dejavnost samostojnega podjetnika je pomembno, kdaj je bilo premoženje pridobljeno in kdaj se je preneslo iz gospodinjstva v dejavnost samostojnega podjetnika. Pri prenosu se poveča premoženje dejavnosti samostojnega podjetnika in podjetnikov kapital. Za prenos sredstev lahko podjetnik uveljavlja vse stroške, ki jih ima z ...
Samo za aktivne naročnike
01. 4. 2022

Prenos dejavnosti samostojnega podjetnika na družbo z omejeno odgovornostjo

Nekateri samostojni podjetniki, ki opravljajo samostojno dejavnost, ob povečanemu obsegu dejavnosti ali ob povečanih prihodkih začnejo razmišljati o preoblikovanju svojega samostojnega podjetništva (s. p.) v gospodarsko družbo (d. o. o.).
05. 7. 2021

Prenos premoženja med dejavnostjo samostojnega podjetnika in njegovim gospodinjstvom

Pri samostojnih podjetnikih je pomembno, kako se prenaša premoženje iz dejavnosti poslovanja v njihova gospodinjstvo in obratno. Prenos je potrebno obravnavati da gre za povezovane osebe, kar pomeni, da je potrebno določiti ceno prenosa stvarnega premoženja.Primer 1: Podjetnik nabavljeno nepremično želi prenesti v svojo gospodinjstvo, ko je prenehal z ...
Samo za aktivne naročnike
13. 4. 2018

Povečanje vpoklicanega kapitala z denarnimi in materialnimi vložki

V družbi z omejeno odgovornostjo (dalje d. o. o.) je vpoklicani kapital 8.000 evrov, zakonske rezerve 800 evrov in prenesen dobiček iz preteklih let v vrednosti 2.500 evrov. Edini družbenik v d. o. o. se je odločil, da bo povečal osnovni kapital za 5.000 evrov. V knjigi ...
13. 4. 2018

Povečanje vpoklicanega kapitala z denarnimi vložki

V družbi z omejeno odgovornostjo (dalje d. o. o.) je vpoklicani kapital 8.000 evrov. Edini družbenik v d. o. o. se je odločil, da bo povečal osnovni kapital za 5.000 evrov. V knjigi sklepov podjetnika ima zapisano usmeritev in dokapitalizacijo bo naredil s plačilom denarja na transakcijski račun ...
Samo za aktivne naročnike
13. 4. 2018

Razporeditev negativnega dohodka samostojnega podjetnika

Samostojni podjetnik ima pozitiven dohodek iz preteklih let v vrednosti 25.000 evrov. Kako ga mora razknjižiti, če je v tekočem letu ustvaril izgubo 10.000 evrov?
Samo za aktivne naročnike
13. 4. 2018

Razporeditev pozitivnega dohodka samostojnega podjetnika

Samostojni podjetnik ima neto pozitiven dohodek v vrednosti 25.000 evrov. Kako ga je treba razknjižiti?
Samo za aktivne naročnike
13. 4. 2018

Pretok med gospodinjstvom in poslovanjem podjetnika – negativen dohodek

Samostojni podjetnik je ob koncu poslovnega leta naredil računovodsko poročilo in davčni obračun. Podjetnikov negativen dohodek je 5.000 evrov in pretok denarja med gospodinjstvom in dejavnostjo samostojnega podjetnika je 12.500 evrov. Kako se knjiži v davčnem obračunu in poročilu na AJPES?
Samo za aktivne naročnike
13. 4. 2018

Pretok med gospodinjstvom in poslovanjem podjetnika – pozitiven dohodek

Samostojni podjetnik je ob koncu poslovnega leta naredil računovodsko poročilo in davčni obračun. Podjetnikov neto dohodek je izguba 25.000 evrov in pretok denarja med gospodinjstvom in dejavnostjo samostojnega podjetnika je 12.500 evrov. Kako se knjiži v davčnem obračunu in poročilu na AJPES?
Samo za aktivne naročnike
s