Knjiženje poslovnih dogodkov

30. 9. 2016

Nakup konja

Med biološka sredstva − osnovno čredo podjetja ali kmetje lahko razvrstijo živali, ki se jih uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ter se bodo po pričakovanju uporabljale v več kot enem obračunskem obdobju (na primer govedo za pridobivanje mleka, ovce za pridobivanje volne, plemenske živali, konje ...
Samo za aktivne naročnike
07. 4. 2016

Prodaja mleka in sira – vodenje zalog

Kmet je namolzel 20.000 litrov mleka in ga je prodal 13.000 litrov po prodajani ceni 0,3 evra / liter brez 9,5‐odstotnega DDV. 7.000 kg ga bo uporabil za predelavo v sir. Stroškovna vrednost predelave mleka je 4.000 evrov. Stroški, povezani s pridobivanjem mleka, so ...
Samo za aktivne naročnike
07. 4. 2016

Prodaja mleka – zalog se ne vodi

Kmet prodaja mleko po prodajni vrednoti 5.000 evrov brez 9,5‐odstotnega DDV in ne vodi zalog mleka, saj vse sproti proda. Stroškovna vrednost je 4.000 evrov. Možno je mesečno knjiženje prodaje ali enkrat letno, ko se popiše stanje zalog mleka na dan bilance stanja. Uporaba mleka za ...
Samo za aktivne naročnike
07. 4. 2016

Sponzorstvo dano v bonih – boni niso unovčeni

Kmet sklene sponzorsko pogodbo z gasilskim društvom v vrednosti 800 evrov brez 22‐odstotnega DDV in gasilcem v takšni vrednosti podari bone za rabo v dobi šestih mesecev. Stroškovna vrednost je 600 evrov. Boni niso bili unovčeni, ker dobitniki ne pridejo dvigniti nagrade.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

07. 4. 2016

Sponzorstvo dano v bonih – boni so unovčeni

Kmet sklene sponzorsko pogodbo z gasilskim društvom v vrednosti 800 evrov brez 22‐odstotnega DDV in gasilcem v takšni vrednosti podari bone za rabo v dobi šestih mesecev. Stroškovna vrednost je 800 evrov. Vsi boni so unovčeni.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

07. 4. 2016

Sponzorstvo dano z živino

Kmet sklene sponzorsko pogodbo z gasilskim društvom v vrednosti 800 evrov brez 22‐odstotnega DDV in gasilcem v takšni vrednosti podari odojke. Vrednost odojkov na zalogi je 800 evrov.
07. 4. 2016

Vlaganje v jablanov nasad

Kmet je prenesel lastno zemljišče iz gospodinjstva v dejavnost po začetku opravljanja dejavnosti (zemljišče je pridobil kot fizična oseba pred opravljanjem registrirane dejavnosti). V vrednosti 20.000 evrov. Prejeti so naslednji računi: ‐ storitve pri pripravi nasada so 5.000 evrov brez vključenega DDV, - sadike in gnojila za 10.000 evrov ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

20. 1. 2016

Reja pitancev za zakol in prodajo

Kmet je nabavil živino v vrednosti 3.500 evrov brez vključenega 9,5‐odstotnega DDV. Stroški pitanja v prvem letu znašajo 1.500 evrov brez vključenega 9,5‐odstotnega DDV. Stroški pitanja v drugem letu znašajo 1.000 evrov brez vključenega 9,5‐odstotnega DDV. Poštena vrednost pitancev se poveča ...
Samo za aktivne naročnike
20. 1. 2016

Setev in pospravitev poljščin

V prvem letu je kmet pripravil zemljišče za sejanje pšenice. Stroški so bili 8.000 evrov. V naslednjem letu so nastali pri pšenici še stroški, kot so: storitve, žetev ipd. v vrednosti 3.000 evrov. Pridelal je 50.000 kg pšenice. Stroškovna vrednost pšenice = 8.000 € + 3.000 € = 11.000 ...
Samo za aktivne naročnike
s