Kalkulacije

21. 7. 2022

Pomen in vrste kalkulacij

Kalkulacija je računski postopek, s katerim ugotavljamo nabavne, lastne in prodajne cene. Pri kalkulacijah je treba razporejanje stroškov na tiste izdelke in storitve, ki so njihov nastanek povzročili (stroškovni nosilci).
Samo za aktivne naročnike
s