Konsolidirani računovodski izkazi

22. 11. 2022

Konsolidacija računovodskih izkazov

Konsolidirano letno poročilo - splošnoTistim, ki se ukvarjajo s financami in računovodstvom, so razlike vsekakor poznane, prav pa je, da so o njih seznanjeni tudi vsi tisti, ki se s konsolidiranimi računovodskimi izkazi in konsolidiranim letnim poročilom srečujejo redkeje, na primer ob sprejemu konsolidiranega letnega poročila na skupščini delničarjev.Konsolidirano ...
Samo za aktivne naročnike
s