Plačilna sposobnost

06. 2. 2020

Izračun plačilne sposobnosti

Pravilo uspešnega finančnega poslovanja je gospodarjenje s takšnimi viri in naložbami, ki omogočajo podjetju v vsakem trenutku, da je sposobno izpolniti vse zapadle obveznosti. Da bi se izognili plačilni nesposobnosti, moramo v podjetju upravljati z likvidnostnim tveganjem z oblikovanjem in izvajanjem politike rednega upravljanja likvidnosti, ki vključuje: načrtovanje – denarnih prejemkov ...
Samo za aktivne naročnike
s