Obračun DDV

07. 1. 2021

Dobropisi in DDV

Dobropisi in DDV
Samo za aktivne naročnike
28. 1. 2020

Posredovanje in obdavčitev oglaševanja nudenja nočitev

Kdor oddaja sobe prek posrednikov oziroma ponudnikov oglaševanja na spletnih straneh, ki imajo sedež izven Slovenije, mora kot prejemnik storitev posredovanja oziroma nudenja oglasnega prostora od prejete storitve plačati 22-odstotni davek na dodano vrednost (naprej DDV) v Sloveniji. Zato se mora vsak, ki posreduje pri oddajanju sob, zaradi prejema teh ...
Samo za aktivne naročnike
20. 12. 2017

Popravek vstopnega DDV 2

Nabavili smo stroj v vrednosti 100.000,00 evra + 22 odstotni DDV (22.000,00 evra). Amortizirali smo ga v višini 60.000,00 evra. V tretjem letu uporabe stroja se je pokvaril. Od pooblaščenega serviserja smo dobili dopis, da je popravilo neekonomično. Stroj smo odpisali, izločili iz uporabe in ...
Samo za aktivne naročnike
20. 12. 2017

Popravek vstopnega DDV

Nabavili smo stroj v vrednosti 100.000,00 evra + 22--odstotni DDV (22.000,00 evra). Amortizirali smo ga v višini 60.000,00 evra. V tretjem letu uporabe stroja se je pokvaril. Od pooblaščenega serviserja smo dobili dopis, da je popravilo neekonomično. Stroj smo odpisali, izločili iz uporabe in ga ...
Samo za aktivne naročnike
30. 9. 2016

Obračun DDV

Zavezanci za davek na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV) morajo voditi evidence, ki so predpisane v Zakonu o davku na dodano vrednost. Davčni zavezanci so v okviru knjigo-vodstva dolžni zagotoviti podatke o vstopnem in obračunanem DDV v davčnem obdobju. Evidentiranje vstopnega DDV je na analitičnih kontih 160, evidentiranje obračunanega DDV ...
Samo za aktivne naročnike
28. 6. 2016

Zahtevek za vračilo plačila tujega davka na dodano vrednost

Družba Vihar, d. o. o., ki je zavezanka za davek na dodano vrednost in ima IDDDV, je prejela račun od organizatorja iz Nemčije za kotizacijo seminarja, ki se ga je udeležil zaposleni v vrednosti 833 evrov z vključenim 19-odstotnim davkom na dodano vrednost. Račun je družba Vihar, d. o. o ...
Samo za aktivne naročnike
s