Računovodski koledarček

Oba sektorja

20. 10. 2021

Okoljske dajatve<<poglejte več

  • Obračun okoljske dajatve zaradi nastajanja izrabljenih gum
  • Obračun okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže
  • Rekapitulacijsko poročilo