Računovodski koledarček

Gospodarstvo

31. 05. 2023

Poročanje o izplačanih plačah v zasebnem sektorju

AJPES izvaja mesečno statistično raziskovanje o izplačanih plačah pri pravnih osebah zasebnega sektorja za potrebe Statističnega urada Republike Slovenije.

Pravne osebe mesečno predložijo AJPES zbirne podatke o izplačanih plačah in ...

Gospodarstvo

31. 05. 2023

Obračun davka na finančne storitve

Gospodarstvo

31. 05. 2023

Poročilo o dobavah PD-O

Oba sektorja

31. 05. 2023

Obračun DDV

Oba sektorja

20. 06. 2023

Rekapitulacijsko poročilo

Gospodarstvo

20. 06. 2023

Plačilo prispevkov za socialno varnost

s