Računovodski koledarček

Gospodarstvo

31. 05. 2024

Poročanje o dobavah (PD-O)

Gospodarstvo

31. 05. 2024

Obračun davka na dodano vrednost (DDV-O)

Gospodarstvo

31. 05. 2024

Obračun davka na finančne storitve

Javni sektor

01. 06. 2024

Uporaba nove plačne lestvice z usklajenimi vrednostmi plačnih razredov po dogovoru med Vlado RS in sindikati

Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja so sklenili Dogovor o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024, ki je ...

s