Računovodski koledarček

Oba sektorja

31. 01. 2023

Obrazec DDV-TBE << poglejte več

 • Obrazec DDV-TBE: poročilo o skupni vrednosti dobav blaga in opravljenih storitev iz 2.odst. 30.f čl. ZDDV-1 za leto 2022
 • Zahteva za vračilo trošarine za energente, ki se uporabljajo ...

Gospodarstvo

15. 02. 2023

Obračun prispevkov za socialno varnost<<poglejte več

Obračun prispevkov za socialno varnost, če davčni organ v sistem edavki ni odložil POPSV

Gospodarstvo

20. 02. 2023

Akontacija DDPO << poglejte več

 • Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb
 • Plačilo obroka predhodne akontacije in akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti
 • Rekapitulacijsko poročilo
 • Obračun davčnega odtegljaja za izplačane plače za pretekli mesec
 • Plačilo ...

Gospodarstvo

27. 02. 2023

Obračun okoljskih dajatev << poglejte več

 • Obračun okoljske dajatve zaradi odvajanja industrijske odpadne vode
 • Obračun okoljske dajatve (industrijska odlagališča)
 • Obračun okoljske dajatve (komunalna odlagališča)
 • Obračun okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode
 • Obračun okoljske dajatve za ...

Gospodarstvo

28. 02. 2023

Napovedi za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala

V spodnjem dokumentu predstavljamo javni poziv k vložitvi napovedi za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala (dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, obresti na denarne ...

s