Računovodski koledarček

Gospodarstvo

10. 03. 2021

Predhodna akontacija << poglejte več

Plačilo obroka predhodne akontacije in akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti - DohDej

Plačilo obroka akontacije davka od dohodka pravnih oseb DDPO

Javni sektor

15. 03. 2021

Ocenjevanje javnega uslužbenca

Postopek ocenjevanja javnega uslužbenca se izvede vsako leto najkasneje do 15. marca. Oceno javnega uslužbenca določi odgovorna oseba oziroma nadrejeni javnega uslužbenca po pooblastilu odgovorne osebe (drugi odstavek 4. člena ...

Gospodarstvo

15. 03. 2021

Obračun prispevkov << poglejte več

Obračun proispevkov za socialno varnost, če davčni organ v sistem eDavki ni odložil POPSV oziroma podatki v POPSV niso pravilni

Javni sektor

18. 03. 2021

Poročanje o izplačanih plačah - javni sektor

Podatke posredujejo subjekti javnega sektorja oziroma proračunski uporabniki, kot jih določa Sklep o subjektih, za katere velja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.

Gospodarstvo

18. 03. 2021

Obračun davčnega odtegljaja << poglejte več

Obračun davčnega odtegljaja za izplačane plače za pretekli mesec

Gospodarstvo

18. 03. 2021

Obračunati davčni odtegljaj << poglejte več

Obračun davčnega odtegljaja za izplačane plače za pretekli mesec

Gospodarstvo

22. 03. 2021

Plačilo prispevkov za socialno varnost << poglejte več

 • Obračun davčnega odtegljaja
 • Plačilo prispevkov za socialno varnost
 • Rekapitulacijsko poročilo

Gospodarstvo

22. 03. 2021

Rakapitulacijsko poročilo << poglejte več

Rekapitulacijsko poročilo

Plačilo prispevkov za socialno varnost

Gospodarstvo

28. 03. 2021

Okoljske dajatve - obračuni << poglejte več

 • Obračun davka na motorna vozila
 • Obračun okoljske dajatve za obremenjevanje zraka z emisijo CO2
 • Obračun okoljske dajatve za uporabo mazalnih olj oin tekočin
 • Obračun okoljske dajatve - komunalna odlagališča
 • Obračun okoljske ...

Oba sektorja

31. 03. 2021

Obračun DDV in drugi obračuni << poglejte več

 • Obračun DDV
 • Obračun davka na finančne storitve
 • Poročilo o dobavah

Gospodarstvo

31. 03. 2021

Obračun DDPO in DohDej

Obračun davka od dohodka pravnih oseb

Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od odhodka iz dejavnosti