Računovodski koledarček

10. 07. 2020

Plačati akontaciji

 • Plačati akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb
 • Plačati predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti

15. 07. 2020

Predložitev FURS-u poročilo o menjavi blaga, obračun prispevkov, obrazec OPSVL << poglejte več

 • Predložitev FURS poročilo o menjavi blaga med državami članicami EU – intrastat
 • Predložiti FURS obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene in prispevke plačati
 • Predložiti FURS obrazec OPSVL za lastnike enoosebnih ...

16. 07. 2020

Prijava v večstranski pobot - zadnji dan prijav do 13.00

Prijava v večstranski pobot prek AJPES

19. 07. 2020

Predložitev BS poročil o storitveni menjavi, prejetih in danih kreditih, kapitalskih naložbah in drugo << poglejte več

 • Predložitev BS poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih kapitalskih transferih z nerezidenti – BST
 • Predložiti BS poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti ...

20. 07. 2020

Predložiti FURS-u obračun DDV, poročilo o dobavi blaga, o kratkoročnih terjatvah in drugo << poglejte več

 • Predložiti FURS obračun DDV in obveznost tudi plačati
 • Predložitev FURS poročilo o dobavi blaga in storitev po 76. a členu ZDDV-1
 • Predložiti BS poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznosti iz ...

31. 07. 2020

Predložiti FURS-u obračun DDV, poročilo o dobavah blaga in drugo << poglejte več

 • Predložiti FURS obračun DDV in obveznost tudi plačati
 • Predložitev FURS poročilo o dobavi blaga in storitev po 76. a členu ZDDV-1
 • Predložiti BS poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznosti iz ...

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.