Računovodski koledarček

Gospodarstvo

20. 12. 2023

Plačilo prispevkov za socialno varnost << poglejte več

  • Plačilo obroka predhodne akontacije in akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti.
  • Plačilo obroka akontacije davka od dohodkov pravnih oseb.

Oba sektorja

20. 12. 2023

Rekapitulacijsko poročilo - (RP-O)

s