Računovodski koledarček

Gospodarstvo

25. 11. 2020

Okoljske dajatve, Obračun trošarine << poglejte več

Obračun okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču, ki je infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne gospodarske javne službe (KOM odlagališča-Obračun)

Obračun okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja ...

Oba sektorja

30. 11. 2020

Obračun DDV, Zahtevki za vračilo trošarine << poglejte več

Obračun davka na dodano vrednost (DDV-O)

Zahtevek za vračilo trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen (TRO-I)

Obračun davka na finančne storitve (DFS)

Obračun davka na motorna vozila ...

Javni sektor

01. 12. 2020

Prijava v Šolsko shemo za šolsko leto 2021/2022

Šola mora vsako leto do 1. decembra oddati e-vlogo na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja. V vlogi se prijavi za pomoč za šolsko shema sadja in zelenjave ali ...

Javni sektor

01. 12. 2020

Pravica do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena ZSPJS javni uslužbenec oziroma funkcionar, ki napreduje v višji plačni razred, v naziv oziroma v višji naziv, pridobi pravico do plače v skladu z ...

Javni sektor

31. 12. 2020

Skrajni rok za izrabo letnega dopusta iz prejšnjega koledarskega leta

Gre za skrajni rok za izrabo letnega dopusta iz preteklega leta, pri čemer pa je treba upoštevati še četrti odstavek istega člena (162. člen), po katerem je skrajni rok 31 ...