Računovodski koledarček

Gospodarstvo

25. 09. 2020

Obračun okoljskih dajatev << poglej več

 • Obračun okoljske dajatve zaradi odvajanje komunalne odpadne vode
 • Obračun okoljske dajatve za uporabo mazaljnih olj in tekočin
 • Obračun okoljske dajatve za obremenjevanje zraka z emisijo CO2
 • Obračun trošarine
 • Obračun okoljske ...

Gospodarstvo

30. 09. 2020

Obračun DDV, Poročilo o dobavah << poglejte več

 • Predložiti FURS obračun DDV in obveznost tudi plačati
 • Obračun davka na motorna vozila
 • Obračun davka na finančne storitve
 • Zahtevek za vračilo trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko komercialni ...

Gospodarstvo

12. 10. 2020

Plačilo akontacije << poglejte več

 • Plačati akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb
 • Plačati predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti
 • Plačilo trimesečnega obroka predhodne akontacije in akontacije dohodnine iz dohodka iz dejavnosti
 • Plačilo trimesečne akontacije ...

Gospodarstvo

15. 10. 2020

Poročilo o menjavi blaga - INTRASTAT << poglej več

 • Predložitev FURS poročilo o menjavi blaga med državami članicami EU – intrastat
 • Predložiti FURS obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene in prispevke plačati
 • Predložiti FURS obrazec OPSVL za lastnike enoosebnih ...