Računovodski koledarček

Gospodarstvo

10. 05. 2021

Predložitev statistike finančnih računov - AJPES

Statistika finančnih računov

Gospodarstvo

10. 05. 2021

Plačilo akontacij << poglejte več

-Plačati akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb

-Plačati predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti

-Predložitev AJPES statistiko finančnih računov za prvo četrtletje

Gospodarstvo

14. 05. 2021

Predložitev poročil FURS << poglejte več

  • Predložitev FURS poročilo o menjavi blaga med državami članicami EU – intrastat
  • Predložiti FURS obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene in prispevke plačati (sami ali potrditi predložitev FURS) in prispevke ...

Javni sektor

18. 05. 2021

Poročanje o izplačanih plačah za javni sektor

AJPES zbira podatke o plačah v javnem sektorju prek informacijskega sistema za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju – ISPAP. Zbrane podatke posreduje ...

Gospodarstvo

20. 05. 2021

Predložitev BS poročil << poglejte več

  • Prijava v večstranski pobot prek AJPES
  • Predložitev BS poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih kapitalskih transferih z nerezidenti – BST
  • Predložiti BS poročilo o prejetih in ...

Gospodarstvo

28. 05. 2021

Predložitev obračuna DDV << poglejte več

  • Predložiti FURS obračun DDV in obveznost tudi plačati
  • Predložiti BS poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznosti iz poslovanja z nerezidenti – SKV
  • Predložiti AJPES poročilo o izplačanih plačah – obrazec 1-ZAP/M ...

Gospodarstvo

28. 05. 2021

Oddaja REK

Oddati REK-1 ob izplačilu plače oz. najkasneje do konca naslednjega meseca za ostala izplačila pod VD: 1190, ki so bila izplačana po izplačilu plače in jih je potrebno poročati (potni ...

Javni sektor

06. 06. 2021

Izplačilo regresa za letni dopust

Regres se mora delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar ...