Blagajniško poslovanje in obračun potnih nalogov

23. 5. 2024

Blagajniško poslovanje v organizacijah in pri samostojnih podjetnikov

Pravne osebe in samostojni podjetniki potrebujejo za svoje redno poslovanje denarna sredstva, saj z njimi plačujejo delovno silo, material, blago, storitve in druge poslovne in finančne obveznosti. Plačila med pravnimi osebami ter med pravnimi osebami in fizičnimi osebami, ki opravljajo registrirano dejavnost (samostojni podjetniki, zasebniki), so praviloma negotovinska, medtem ko ...
Samo za aktivne naročnike
20. 11. 2023

Blagajniško poslovanje

Organizacija je povrnila zaposlenemu materialne stroške v vrednosti 732 evrov z vključenim DDV, ki je založil svoja denarna sredstva. Predložil je dva računa, iz katerih je razvidno, da gre za deljenje računov. Komentar z davčnega vidika:- v skladu s 36. členom Zakona o davčnem postopku je nepravilno, da se je ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 9. 2016

Prodaja gotovih proizvodov

Samostojni podjetnik, ki ni zavezanec za DDV, je izstavil račun fizični osebi (občanu) za prodane gotove proizvode v vrednosti 1.220 evrov. Lastna cena prodanih gotovih proizvodov je 800 evrov. Plačilo je dobil v gotovini, ki jo je položil na svoj poslovni račun.
Samo za aktivne naročnike
30. 9. 2016

Prodaja storitev

Samostojni podjetnik, ki je zavezanec za DDV, je izstavil račun poslovnemu partnerju za opravljeno storitev v vrednosti 1.220 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Plačilo je dobil s poslovno kartico. Kartica je bila unovčena in plačati je moral 3-odstotno provizijo.
Samo za aktivne naročnike
30. 9. 2016

Prodaja trgovskega blaga

Samostojni podjetnik, ki je zavezanec za DDV, je izstavil račun za prodano trgovsko blago kupcu v Sloveniji, v vrednosti 18.300 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Zaloge trgovskega blaga vodi po nabavni ceni, ki je 12.000 evrov. Plačilo je dobil z menico, ki je bila uspešno unovčena.
Samo za aktivne naročnike
07. 7. 2016

Pravilnik o blagajniškem poslovanju

Pravilnik o blagajniškem poslovanju
Samo za aktivne naročnike
09. 6. 2016

Potovanje v tujini - EU - znižana dnevnica

Rabila bi vašo pomoč pri naslednjem primeru: Naša zaposlena je bila v Novo Gradiško na Hrvaško: Odhod: 04.05.2016 ob 15:20 Prihod: 05.05.2016 ob 20:00 Organizirano je imela nočitev z zajtrkom in drugi dan malico. Vnesla si je dnevnice tako kot je navedeno spodaj: 1 ...
Samo za aktivne naročnike
09. 6. 2016

Zaposleni se udeležijo tekmovanja - kako voditi evidenco stroškov službenih poti

Skupina Primer, s sedežem v Zagrebu, v sklopu projektov, realizira tudi projekt Zdravo telo in duh, v sklopu dobre in učinkovite prakse z zaposlenimi. Prejeli smo tudi nagrado 2. najboljši HRM projekt na tradicionalni HRM konferenci, yy.xx.zzzz v Ljubljani. Prosimo za pojasnilo, ali se poti v sklopu tega ...
Samo za aktivne naročnike
01. 2. 2016

Knjiženje računa dobavitelja, ki je bil plačan z gotovino

Delavec, ki je zaposlen v družbi Zajček, d.o.o., je bil na službenem potovanju, kjer si je za službene potrebe kupil strokovno literaturo. Strokovno literaturo je plačal v gotovini, ob vrnitvi domov je račun predložil na blagajno, kjer so mu gotovino tudi izplačali. Cena strokovne literature je bila 48 ...
28. 1. 2016

Prodaja storitev davčnega nezavezanca kupcu iz države članice EU

Samostojni podjetnik, ki ni zavezanec za DDV, je izstavil račun za opravljeno storitev kupcu iz države članice EU, ki je zavezanec za DDV, v vrednosti 12.000 evrov. Plačilo je dobil nakazano na svoj poslovni račun.
s