Ustanovitev kapitalskih družb

11. 3. 2020

Ustanovitev d. o. o.

Družba z omejeno odgovornostjo je družba, katere osnovni kapital sestavljajo osnovni vložki družbenikov.
Samo za aktivne naročnike
19. 4. 2018

Postopna (sukcesivna) ustanovitev gospodarske družbe in kapitalske rezerve

Dva družbenika sta ustanovila družbo z omejeno odgovornostjo (dalje d. o. o.) in vrednost ustanovnega kapitala bo 20.000 evrov, oba imata enakovreden delež. Družbenika sta v ustanovni pogodbi določila, da bosta ob ustanovitvi vplačala 70 odstotkov, preostanek bosta vplačala čez eno leto od ustanovitve. Vsa vplačila obeh družbenikov bodo ...
Samo za aktivne naročnike
17. 4. 2018

Postopna (sukcesivna) ustanovitev gospodarske družbe

Dva družbenika sta se odločila, da bosta ustanovila družbo z omejeno odgovornostjo (dalje d. o. o.). Vrednost osnovnega kapitala je 20.000 evrov, oba družbenika imata enakovreden delež. Družbenika sta v ustanovni pogodbi določila, da bosta vplačala 70 odstotkov takoj ob ustanovitvi, preostalih 30 odstotkov bosta vplačala, ko bo »Družbenik ...
Samo za aktivne naročnike
17. 4. 2018

Hkratna (simultana) ustanovitev gospodarske družbe

Dva družbenika sta se odločila, da bosta ustanovila družbo z omejeno odgovornostjo (dalje d. o. o.). Vrednost osnovnega kapitala je 20.000 evrov, oba imata enakovreden delež. »Družbenik 1« je vplačal 10.000 evrov v denarju, »Družbenik 2« je vplačilo izvedel tako, da je 5.000 evrov vplačal v denarju ...
Samo za aktivne naročnike
02. 2. 2016

Minimalni kapital

Predpisani minimalni kapital ne predstavlja nikakršne varnostne garancije za udeležence na trgu, predstavlja le premoženjski prag, ki ga država določi, da zmanjša število upravičencev do ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo. Če želiš od države "koncesijo", da lahko postaneš lastnik družbe z omejeno odgovornostjo, moraš v družbo vložiti vsaj 7.500 ...
Samo za aktivne naročnike
02. 2. 2016

Poslovanje preko podružnic

Podružnice so posebna oblika organiziranja gospodarske dejavnosti. Podružnica je del družbe tuje pravne osebe, ki je lokacijsko in organizacijsko ločena od sedeža matične družbe. Organizacijsko in ekonomsko je samostojna, tudi pravno samostojna, saj so podružnice odvisne od matične družbe, vstopajo v promet v imenu in za račun matične družbe, za ...
Samo za aktivne naročnike
02. 2. 2016

Ustanovitev družbe znotraj EU

Svoboda ustanavljanja sedeža je pravica pripadnika katere koli države članice, da preide v drugo državo članico in tam začne oziroma nadaljuje opravljanje gospodarske dejavnosti v obliki stalnega (glavnega) sedeža, agencije, podružnice ali poslovne enote. S tem se fizičnim in pravnim osebam omogoča izvajanje gospodarske dejavnosti na stabilen in kontinuiran način ...
Samo za aktivne naročnike
02. 2. 2016

Cenitev in pregled družbe ter podpis pogodbe

Iz prispelih ponudb izberemo nam najugodnejšo, ponudimo določen rok za nakup in nato običajno kupec opravi skrbni pregled družbe, kjer mu razkrijemo vse dokumente (bilance, račune, pogodbe ipd.). S tem kupec opravi oceno družbe in preveri, ali podatki sovpadajo s tistimi, ki smo jim jih tudi dali ob pozivu k ...
Samo za aktivne naročnike
02. 2. 2016

Prodaja družb ali deležev

Iz prakse se ugotovi, da je prvi dvom, kako ponuditi podjetje v odkup potencialnim kupcem. Vsekakor je ena varianta, da jim ga neposredno ponudimo. Ta način lahko omogoča, da vsi, tudi tisti, ki jih nakup načeloma ne zanima, zvedo za ta namen. Hkrati velikokrat sami sebi zbijemo s tem ceno ...
Samo za aktivne naročnike
02. 2. 2016

Prodaja enoosebne ali večosebnih družb

Kadar gre za prodajo deleža v d. o. o. v enoosebni družbi, mora biti: sklenjena prodajna pogodba med dosedanjim družbenikom in novim družbenikom (praviloma v notarski obliki), kjer je dogovorjena kupnina. Ta kupnina ne vpliva na poslovne dogodke v d. o. o.;
Samo za aktivne naročnike
s